Informacje prasowe


16.08.2001

Nowy serwis internetowy Domu Maklerskiego BIG-BG SA

16 sierpnia 2001 roku Dom Maklerski BIG-BG S.A. uruchomił profesjonalny serwis internetowy www.dmbigbg.pl. Za jego pośrednictwem uzyskać można zarówno dostęp do szerokiej bazy informacji o rynku kapitałowym jak i do usług brokerskich oferowanych przez ten jeden z największych polskich domów maklerskich.

Serwis internetowy www.dmbigbg.pl, w swej części informacyjnej,umożliwia zapoznanie się z rekomendacjami analityków rynku kapitałowego, informacjami makroekonomicznymi, analizą techniczną spółek, wartościami indeksów na GPW w Warszawie oraz na giełdach światowych, kursami walut i kursami ADR/GDR, wiadomościami z serwisów PAP i Reuters Inwestors.
Klienci DM BIG-BG S.A., po uzyskaniu indywidualnego klucza dostępu, mają za pośrednictwem serwisu www.dmbigbg.pl możliwość prowadzenia aktywnej działalności inwestycyjnej. Z wykorzystaniem sieci Interenet mogą oni składać dyspozycje na GPW w Warszawie we wszystkich systemach notowań (z wyjątkiem transakcji pakietowych) oraz na CeTO S.A., dokonywać transferu środków pieniężnych, sprawdzać stan bieżący i historię rachunku inwestycyjnego oraz śledzić bieżące informacje publikowane w najważniejszych serwisach informacyjnych. Ponadto Klienci mają możliwość otrzymania wybranych informacji dotyczących rachunku, spółek giełdowych oraz aktualności z rynku kapitałowego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub wiadomości tekstowych (SMS). Pomocnikiem aktywnych inwestorów jest Wirtualny Asystent.
Tworząc ofertę aktywnego zarządzania rachunkiem inwestycyjnym za pośrednictwem serwisu internetowego, DM BIG-BG S.A. zastosował najwyższej jakości zabezpieczenia przekazywanych dyspozycji, zaproponował atrakcyjne prowizje maklerskie oraz dogodne sposoby zawierania umów, aneksów i aktualizacji dokumentów.
Bezpośredni dostęp do rachunku inwestycyjnego oraz bazy informacyjnej za pośrednictwem serwisu internetowego www.dmbigbg.pl umożliwia Klientom Domu Maklerskiego BIG-BG S.A. efektywne inwestowania praktycznie w każdym czasie i z każdego miejsca na świecie.