Informacje prasowe


08.08.2022

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Nowy program gwarancji kryzysowych dla kredytów i limitów faktoringowych w Banku Millennium

W ramach podpisanych w lipcu br. z BGK umów dotyczących nowych programów gwarancyjnych („następców” gwarancji płynnościowych), Bank Millennium udostępnił możliwość zabezpieczania kredytów i faktoringu odwrotnego gwarancją kryzysową. Pozostałe programy gwarancyjne są kontynuowane na „warunkach covidowych” do 31 grudnia br. Jest to kolejny element wsparcia Banku Millennium dla przedsiębiorców.

Bank Millennium uczestniczy w 4 programach zabezpieczających spłatę kredytu. Są to: gwarancje de minimis, gwarancje Biznesmax, gwarancje płynnościowe oraz zupełnie nowy program gwarancji kryzysowych. Dotychczasowe programy gwarancyjne realizowane z BGK zostały przedłużone na tzw. „warunkach covidowych” do końca bieżącego roku. Wyjątek stanowi program gwarancji płynnościowych dla wyselekcjonowanej grupy klientów, który zakończył się 30 czerwca br. Jego „następcą” są uruchomione przez bank gwarancje kryzysowe, które mają na celu wspieranie firm dotkniętych skutkami gospodarczymi rosyjskiej agresji wobec Ukrainy. Gwarancje te mogą zabezpieczać kredyty, limity faktoringu odwrotnego udzielone na finansowanie bieżącej działalności firmy oraz realizowane przez klientów inwestycje.

- Od wielu już lat Bank Millennium współpracuje z BGK, oferując firmom rozwiązania ułatwiające ich codzienną działalność. Gwarancje BGK realizowane w ramach kilku programów umożliwiają przedsiębiorcom dostęp do finansowania w najtrudniejszych dla gospodarki momentach takich jak ponad dwuletni okres pandemii i aktualnie wojna w Ukrainie - powiedziała Iwona Kęsik, Kierownik Produktu w Departamencie Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium.

- Aktywne uczestnictwo w programach gwarancyjnych wpisuje się w naszą strategię wspierania przedsiębiorców nie tylko w obszarze płynności finansowej, lecz również finansowania potrzeb rozwojowych w postaci inwestycji – poinformował Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium. - Duże nadzieje wiążemy z pracami nad nowymi propozycjami, które pojawią się na rynku na przełomie 2022 i 2023 roku. Liczymy, że program taki jak gwarancje Biznesmax, będzie realizowany w nowej i jeszcze bardziej atrakcyjnej odsłonie Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Nowe gwarancje kryzysowe dla kredytów i limitów faktoringowych to:,

 • Program dla średnich i dużych przedsiębiorstw (w przypadku faktoringu również małych), zabezpieczający kredyt lub limit faktoringowy w złotówkach lub walucie obcej w wysokości 80% kapitału. Klient powinien spełnić tzw. kryteria „kryzysowe” na dzień złożenia wniosku lub na dzień 1 lutego 2022 r.
 • Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł, maksymalny okres gwarancji to:
  - 39 miesięcy dla kredytów na finansowanie bieżącej działalności
  - 72 miesiące dla kredytów inwestycyjnych
  - 27 miesięcy dla limitu faktoringowego.
 • Zaangażowanie z tytułu kredytów i limitów faktoringowych z gwarancją płynnościową lub kryzysową nie może przekroczyć 250 mln zł.
 • Maksymalna kwota jest ustalona na podstawie: 15% średnich rocznych obrotów za ostatnie 3 zamknięte okresy obrachunkowe lub 50% kosztów energii za okres 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o gwarancję.

W przypadku programu gwarancji de minimis (program dla mikro-, małych i średnich firm) przedsiębiorcy do końca 2022 roku są zwolnieni z prowizji za pierwszy rok korzystania z gwarancji oraz otrzymują 80% poziom ochrony. Maksymalny okres gwarancji to 75 miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego. Kwota gwarancji de minimis to maksymalnie równowartość 1,5 mln euro.

Gwarancje Biznesmax to unikalne połączenie gwarancji i dotacji. W ramach programu firma korzysta z zabezpieczenia kredytu i może uzyskać częściowy lub całościowy zwrot zapłaconych bankowi odsetek. Jest to również program dla mikro-, małych i średnich firm dający gwarancje spłaty kredytu w złotówkach. Jest dostępny w ramach dwóch rodzajów pomocy publicznej: pomocy regionalnej lub pomocy de minimis. Gwarancje są bezpłatne w całym okresie obowiązywania.

 • do końca 2022 roku gwarancje są dostępne na specjalnych warunkach – wspierają inwestycje i płynność finansową firm, zabezpieczają do 80% wartości kapitału kredytu, mogą być udzielone na okres aż do 20 lat i do równowartości 2,5 mln euro.
 • ważną cechą jest dopłata do odsetek kredytowych nawet do 100% ich wysokości. To dodatkowa korzyść, która nie występuje w innych programach gwarancyjnych BGK, a w istotny sposób wpływa na obniżenie kosztu udzielonego kredytu.

Proces wnioskowania o finansowanie z gwarancją BGK w Banku Millennium odbywa się w zależności od preferencji klienta w tradycyjny sposób lub z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.