Informacje prasowe


14.06.2004

Nowy produkt - pożyczka hipoteczna

Bank Millennium rozszerzył ofertę dla klientów indywidualnych o nowy produkt - pożyczkę hipoteczną.

Pożyczka Hipoteczna jest pożyczką, która może być przeznaczona na dowolny określony przez Pożyczkobiorcę cel (z wyłączeniem działalności gospodarczej), np. kupno samochodu, czesne w szkole, wakacje, itp. Podstawowym zabezpieczeniem pożyczki jest hipoteka na nieruchomości należącej do kredytobiorcy. Maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć 70% wartości stanowiącej zabezpieczenie nieruchomości, minimalna kwota pożyczki wynosi 20.000 PLN. Okres trwania pożyczki może wynosić do 25 lat.
 
Pożyczka jest dostępna w czterech walutach: PLN, CHF, USD, EUR. Oprocentowanie jest uzależnione od kwoty pożyczki oraz wartości nieruchomości i wynosi

  PLN USD EUR CHF
Kwota pożyczki poniżej 50% wartości nieruchomości od 8,00% od 4,83% od 4,83% od 3,68%
Kwota pożyczki od 50% wartości nieruchomości od 8,50% od 5,08% od 5,64% od 3,93%

* stan na 14.06.2004
 
Klient ma możliwość wyboru opcjonalnego stałego oprocentowania, które obowiązuje:

  • dla pożyczki w PLN i CHF w ciągu pierwszych 6-ciu miesięcy trwania pożyczki
  • dla pożyczki w EUR i USD w ciągu pierwszych 12-stu miesięcy trwania pożyczki

Pożyczka może być wypłacana w transzach, spłata pożyczki odbywa się w równych ratach miesięcznych. Prowizja za udzielenie pożyczki wynosi odpowiednio: 1% dla pożyczki w PLN, 2% dla pożyczki w pozostałych walutach. Wcześniejsza spłata pożyczki jest wolna od opłat w pierwszych 3 latach trwania pożyczki w przypadku gdy jednorazowa spłata nie przekracza 50% aktualnego zadłużenia, lub gdy spłata następuje po 3 latach. W pozostałych przypadkach prowizja za wcześniejszą spłatę wynosi 1%. Klient ma możliwość przewalutowania pożyczki.