Informacje prasowe


16.09.2015

Nowy kredyt parasolowy - pakiet elastycznego finansowania dla grup przedsiębiorstw powiązanych

Dzięki nowemu kredytowi parasolowemu Banku Millennium, firmy wchodzące w skład jednej grupy otrzymują wygodny dostęp do finansowania. Takie rozwiązanie poprawia płynność oraz ułatwia zarządzanie finansami zarówno na poziomie spółki dominującej w grupie, jak i każdej ze spółek.

Kredyt parasolowy - po prostu jedna umowa

Spółki powiązane ze sobą w ramach jednej grupy nie muszą już samodzielnie szukać finansowania i zawierać z bankiem szeregu odrębnych umów. Kredyt parasolowy Banku Millennium, w ramach jednej umowy i jednego, globalnego limitu, zapewnia wszystkim firmom z grupy dostęp do zróżnicowanych rozwiązań kredytowych. Dzięki tak zaprojektowanej ofercie, przy minimum formalności, mogą one elastycznie sięgać po potrzebne im w danym momencie rozwiązanie – kredyt w rachunku, kartę czy gwarancję bankową.

Jak działa finansowanie w grupie

Infografika: uproszczenie dostępu do finansowania dzięki kredytowi parasolowemu

Kredyt parasolowy przyznawany jest co najmniej dwóm przedsiębiorstwom tworzącym grupę podmiotów powiązanych, niezależnie od struktury tych powiązań. Mogą więc to być równie dobrze grupy kapitałowe, ekonomiczne, kontraktowe itp.

Jedna umowa, jedna procedura - wiele możliwości

Kredyt parasolowy Banku Millennium umożliwia wszystkim spółkom wchodzącym w skład grupy prosty, dostosowany do ich potrzeb dostęp do zróżnicowanych narzędzi finansowania:

  • kredytu w rachunku bieżącym (w PLN, EUR, USD),
  • kredytu rewolwingowego (w PLN, EUR, USD),
  • linii na gwarancje, poręczenia i akredytywy,
  • limitu na karty obciążeniowe.

- Co ważne, każdy z tych produktów może być przez firmę uruchomiony samodzielnie i w dowolnej chwili, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej. Wszystkie produkty oferowane w ramach kredytu parasolowego działają na zasadzie odnawialnego limitu. Po spłaceniu części należności, można z nich korzystać ponownie, aż do wysokości przyznanego pułapu - wyjaśnia Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.

Zgrupowanie korzyści

Poza korzyściami dla każdej z powiązanych spółek – uproszczenie formalności i wyjątkowo elastyczny dostęp do finansowania – zyskuje też cała grupa. Kredyt parasolowy oznacza skuteczne i scentralizowane zarządzanie finansami całej grupy. Poprzez bankowość elektroniczną np. spółka dominująca może na bieżąco sprawdzać poziom  wykorzystania środków kredytowych przez poszczególne spółki z grupy. To zdecydowanie łatwiejsze rozwiązanie, niż oddzielna  weryfikacja wielu produktów przyznanych dla poszczególnych firm.

Ponadto, dzięki nowemu rozwiązaniu, grupa nie musi podpisywać czy choćby opiniować odrębnych umów kredytowych dla każdej spółki, procedować ich akceptacji oraz ustalać odrębnych zabezpieczeń. Koszty i nakład pracy związane z zebraniem dokumentów, ich weryfikacją i podpisaniem są jednorazowe, a przy okazji gwarantują spójność standardów w ramach grupy. Zarówno dla spółki dominującej jak i spółek zależnych udostępnienie wielu, różnorodnych narzędzi finansowania przez jeden bank jest tańsze i wygodniejsze niż zakup pojedynczych produktów kredytowych dla każdej spółki z osobna.

Przyjazna i bezpieczna procedura przyznania limitu

Przy podpisywaniu umowy o kredyt parasolowy, Bank Millennium ocenia nie tylko stan finansowy całej grupy, ale również kondycję każdej z firm wchodzących w jej skład. Dzięki temu pakiet zaproponowanych rozwiązań dostosowany jest do potrzeb i możliwości zarówno spółki dominującej jak i każdej z spółek z grupy. – Kredyt parasolowy łączy elastyczność z najwyższym poziomem bezpieczeństwa finansowego grupy. Klient wspólnie z bankiem określa limit globalny, który może być elastycznie wykorzystywany przez poszczególne spółki, oczywiście w ramach wybranych produktów. Definiuje też limity na wybrane produkty oraz dla poszczególnych spółek, elastycznie łącząc potrzeby i możliwości finansowe każdej z nich. – mówi Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.