Informacje prasowe


18.06.2015

Nowe trendy w polskim faktoringu

Polscy faktorzy odchodzą od najprostszych rozwiązań rynkowych. Firmy faktoringowe stawiają na rozwój technologii IT oraz produkty hybrydowe, które łączą faktoring z innymi narzędziami finansowania handlu. Branża planuje również wdrożenie działań adresowanych do firm z sektora MŚP, wzorowanych na rynku brytyjskim, takich jak finansowanie pojedynczych faktur czy aukcje faktur online.

Cyfrowa dojrzałość branży

Polscy faktorzy od  lat notują dwucyfrowe roczne wzrosty, co przyczynia się do ugruntowania pozycji Polski jako jednego z najszybciej rozwijających się rynków faktoringowych w Europie. Według danych Factors Chain International, w 2014 roku europejski rynek faktoringu wzrósł o blisko 10%, zaś polski – o ponad 17%*. – Z pewnością korzystny wpływ na wyniki branży ma odejście polskich faktorów od standardowej oferty na rzecz innowacyjnych rozwiązań – mówi Tomasz Domagalski, Kierujący Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium – Polski faktoring rozwija się głównie w obszarze Internetu i technologii IT. Jeszcze do niedawna warunkiem uruchomienia finansowania było przekazanie faktorowi całkiem pokaźnego pliku dokumentów. Dziś wymiana danych odbywa się online, a system faktora jest ściśle skorelowany z systemem księgowym przedsiębiorcy.

Obecne systemy internetowe faktorów pozwalają również na szybki dostęp do informacji dotyczących administrowanych przez nich wierzytelności. Wystarczy kilka chwil, by wygenerować szczegółowy raport, stworzony według potrzeb klientów, który później można łatwo wczytać do systemu księgowego. Zgodnie z obowiązującym trendem, minimalizuje się obieg dokumentów papierowych na rzecz elektronicznych. Ponadto pojawia się coraz więcej rozwiązań mobilnych, umożliwiających faktorantom zarządzanie usługą faktoringu przez tablet czy telefon. Dzięki temu mogą oni np. dokonać wypłaty środków czy zapłacić dostawcy smartfonem. Nie są to jeszcze rozwiązania popularne na polskim rynku, niemniej technologia jest już dostępna u dostawców systemów informatycznych.

Nowe możliwości – produkty hybrydowe

Wraz ze zmianami technologicznymi, faktorzy poszerzają również ofertę produktową. Doskonałym przykładem są produkty hybrydowe, będące skrzyżowaniem faktoringu z innymi narzędziami finansowania handlu. Przykładowo, połączenie akredytywy i faktoringu pozwala finansować operacje handlowe klienta od momentu złożenia przez niego zamówienia aż do chwili spłaty. Po otwarciu akredytywy, bank przekazuje dostawcy środki klienta, a następnie – w czasie sprzedaży zakupionych dóbr przez kontrahenta – przekazuje powstałą wierzytelność do faktoringu. W ten sposób środki pozyskane dzięki faktoringowi służą do spłaty akredytywy. Oprócz wygenerowania dodatnich przepływów pieniężnych, faktor umożliwia również klientowi zawarcie umów z dostawcami na korzystnych warunkach poprzez odroczenie płatności odbiorców na ustalony wspólnie termin. Dzięki elastyczności i innowacyjności produktu, faktorant nie musi angażować w operację prawie żadnych własnych środków finansowych.

Rozwiązanie hybrydowe – Mille-Link Faktoring

 

Coraz lepsze warunki dla MSP

Branża pracuje także nad rozszerzeniem oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw na wzór brytyjski. W przyszłości polscy faktorzy, podobnie jak ich odpowiednicy z Wielkiej Brytanii, postarają się rozszerzyć swoje oferty o finansowanie pojedynczych lub wyselekcjonowanych faktur (single invoice finance), produkty dla branż trudnych (deweloperzy i firmy budowlane) oraz wprowadzą tzw. Receivables Exchange Platforms - aukcje pojedynczych faktur online. - Coraz popularniejszym rozwiązaniem w Polsce będą też aplikacje mobilne, obsługujące różnorodne formy faktoringu. Umożliwią one firmom oszczędność czasu i pieniędzy oraz, w zależności od celów biznesowych, wybór najlepszego pakietu rozwiązań. - podsumowuje Tomasz Domagalski.