Informacje prasowe


14.09.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowe promocje pożyczek w Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił promocje Pożyczki Gotówkowej, w ramach których za każde pożyczone 5000 zł klient płaci tylko 100 zł raty (RRSO 7,68%) lub 115 zł w przypadku pożyczki z ubezpieczeniem (RRSO 14,35%). Trwa też kolejna edycja promocji Pożyczki Konsolidacyjnej, dzięki której klient może przenieść zobowiązania z innych banków do Banku Millennium bez prowizji i na atrakcyjnych warunkach.

Promocje „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki II edycja” oraz „115 zł raty” skierowane są do osób, które zadeklarują przelewanie wynagrodzenia do Banku Millennium. Oparte są na bardzo prostych zasadach. Klient może wybrać jedną z czterech kwot pożyczki, dostępną zawsze na tych samych warunkach, z korzystną miesięczną ratą. Do wyboru są cztery opcje:

  • 5 tys. zł z miesięczną ratą w wysokości 100 zł (115 zł w przypadku pożyczki z ubezpieczeniem);
  • 10 tys. zł z miesięczną ratą w wysokości 200 zł (230 zł w przypadku pożyczki z ubezpieczeniem);
  • 15 tys. zł z miesięczną ratą w wysokości 300 zł (345 zł w przypadku pożyczki z ubezpieczeniem);
  • 20 tys. zł z miesięczną ratą w wysokości 400 zł (459,99 zł w przypadku pożyczki z ubezpieczeniem);

W każdym przypadku pożyczka w promocji udzielana jest bez prowizji, na okres 5 lat. Promocyjne oprocentowanie pożyczki bez ubezpieczenia wynosi 7,42%, z ubezpieczeniem 6,34%. Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie mają aktywnej umowy pożyczki w Banku Millennium w momencie składania wniosku.

Promocja „Zmień Bank swojego kredytu II edycja” (RRSO 14,68%) skierowana jest do osób do Banku Millennium, które korzystają z kredytów, pożyczek, kart kredytowych i limitów w koncie w innych bankach. Mogą one w łatwy sposób przenieść swoje zobowiązania do Banku Millennium i zamienić je na niską miesięczną ratę pożyczki konsolidacyjnej, jeśli zadeklarują przelewanie wynagrodzenia do Banku Millennium i zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Promocyjne, stałe oprocentowania kwoty pożyczki przeznaczonej na spłatę produktów kredytowych spoza Banku to 5,7% w skali roku. Pozostała kwota Pożyczki Konsolidacyjnej oprocentowana jest zgodnie z Cennikiem „Pożyczka Gotówkowa Oprocentowanie, opłaty i prowizje”. Co ważne, przenosząc kredyt do Banku Millennium, nie zapłacą prowizji od przenoszonej kwoty. Z oferty mogą skorzystać wszyscy klienci, , a przenoszony produkt kredytowy jest widoczny w raporcie Biura Informacji Kredytowej.

Promocje „100 zł raty za każde 5000zł pożyczki II edycja” i „115 zł raty” trwają od 1 września do 16 listopada 2018 r., promocja „Zmień Bank swojego kredytu II edycja” od 1 września 2018r. do 28 lutego 2019 r. Szczegółowe informacje na ich temat oraz regulaminy są dostępne w placówkach Banku Millennium oraz na stronie www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczki.

NOTA PRAWNA

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z Promocją „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki II edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 18 000,00 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 3000,00 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 3000,00 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł (w tym: ubezpieczenie 0,00 zł, opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych na konto i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 300,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki II edycja” trwa od 1 września 2018 r. do 16 listopada 2018 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł, lub 20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku oraz zapewnią przelew wynagrodzenia/dochodu netto na swój ROR w Banku w całym okresie spłaty. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki II edycja” dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z promocją „115 zł raty”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,35%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 15 000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 20 700,00 zł, oprocentowanie stałe 6,34%, całkowity koszt kredytu: 5 700,00 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł) , odsetki 3 000,00zł, usługi dodatkowe 2 700,00 zł (w tym: ubezpieczenie 2 700,00 zł, opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych na konto i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 345,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 31.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „115 zł raty” trwa od 1 września 2018 r. do 16 listopada 2018 r. i dotyczy ubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10 000 zł, lub 15 000 zł, lub 20 000 zł. Z Promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku oraz zapewnią przelew wynagrodzenia/dochodu netto na swój ROR w Banku w całym okresie spłaty. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „115 zł raty” dostępnym w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillnnium.pl

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z promocją „Zmień Bank swojego kredytu II edycja”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,68, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 20 245,06 zł (w tym 17 504,62 zł jako kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium), całkowita kwota do zapłaty: 31 206,01 zł, oprocentowanie stałe 6,3%, całkowity koszt kredytu: 10 960,95 zł (w tym: prowizja 0,8% (161,96 zł), odsetki 5 840,08 zł, usługi dodatkowe 4 958,91 zł w postaci ubezpieczenia 4 958,91 zł, opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem zaksięgowania na koncie min. 1 000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 81 miesięcznych rat równych w wysokości 385,26 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 17.08.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie

Promocja „Zmień Bank swojego kredytu II edycja” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych, tj. pożyczek, w których część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona jest na spłatę produktów kredytowych (kredytów, pożyczek, zadłużenia na kartach kredytowych oraz w limitach w koncie) spoza Banku. Jednym z warunków skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych i można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja trwa od dnia 01 września 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące oferty Gwarancji Najniższego Oprocentowana są zawarte w Regulaminie oferty Gwarancja Najniższego Oprocentowania. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu - Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem Pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.