Informacje prasowe


05.12.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowe promocje pożyczek w Banku Millennium

Bank Millennium przygotował promocyjne propozycje dla osób poszukujących pożyczki gotówkowej dostępnej szybko i na prostych zasadach oraz bardzo atrakcyjnej cenowo.

Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”

Teraz za każde 5000 zł pożyczki w Banku Millennium klient może zapłacić miesięcznie tylko 100 zł raty. Promocja dotyczy pożyczek w wysokości 5000, 10 000 i 15 000 zł. W ramach promocji klient może wybrać odpowiednią dla siebie kwotę, dostępną zawsze na tych samych warunkach kredytowania z bardzo korzystną ratą miesięczną. Stałe oprocentowanie daje pewność niezmienności raty w okresie terminowej spłaty kredytu. To doskonała propozycja dla osób potrzebujących dodatkowej gotówkilink otwiera się w nowym oknie na sfinansowanie wydatków związanych np. z organizacją nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia czy zimowego wyjazdu.

Promocja oparta jest na bardzo prostych zasadach. Klient może zdecydować się na jedną z trzech popularnych wśród pożyczkobiorców kwot pożyczki: 5000 zł z miesięczną ratą 100 zł, 10 000 zł z ratą 200 zł i 15 000 zł z ratą 300 zł (RRSO 7,68%). Każda pożyczka w promocji jest udzielana na 5 lat, bez prowizji. Z promocyjnej oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które nie mają aktywnej umowy pożyczki w Banku Millennium w momencie składania wniosku oraz, w przypadku zakupu pożyczki, zadeklarują przelewanie wynagrodzenia lub dochodu netto na konto osobiste w Banku Millennium.

Promocja „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”

- Rynek kredytów gotówkowych jest bardzo konkurencyjny, naturalne jest więc, że klienci rozważają zmianę banku, w którym zaciągnęli i spłacają kredyt lub pożyczkę na taki, który zaoferuje im lepsze warunki spłaty – mówi Tomasz Misiak, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Detalicznej w Banku Millennium.

Odpowiadając na potrzeby klientów, Bank Millennium przygotował nową promocję Pożyczki Konsolidacyjnej, która pozwala na przeniesienie do Banku Millennium na atrakcyjnych warunkach kredytu lub pożyczki spłacanej w innym banku. Klienci, którzy korzystają z kart kredytowych i limitów w koncie mogą także zamienić wykorzystane limity w tych produktach na pożyczkę konsolidacyjną z niską miesięczną ratą. Klient, który spłaca raty co najmniej jednego kredytu lub pożyczki w innej instytucji finansowej, może bez formalności zmienić bank na Bank Millennium korzystając z promocyjnego, stałego oprocentowania ubezpieczonej pożyczki w wysokości 5,7% w skali roku (RRSO 14,7%). Co ważne, przenosząc kredyt do Banku Millennium, nie zapłaci prowizji od przenoszonej kwoty.

Promocje trwają od 25 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. Szczegółowe informacje na ich temat oraz regulaminy są dostępne w placówkach Banku Millennium oraz na stronie www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczki.


Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej z promocją „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 7,68%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 5000 zł, całkowita kwota do zapłaty: 6000 zł, oprocentowanie stałe 7,42%, całkowity koszt kredytu: 1000 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 1000 zł, usługi dodatkowe 0,00 zł, w tym: ubezpieczenie 0,00 zł, 0 zł - opłata za Konto 360°, w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu (w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie konta wynosi 8 zł), 60 miesięcznych rat równych w wysokości 100,00 zł, pierwsza rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja została dokonana na dzień 24.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Promocja „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki” trwa od 25 listopada 2017 r. do 15 kwietnia 2018 r. i dotyczy nieubezpieczonych pożyczek gotówkowych udzielanych na okres 60 miesięcy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości 5000 zł lub 10000 zł lub 15000 zł. Z Promocji mogą skorzystać klienci, którzy w momencie składania wniosku nie są posiadaczami pożyczki gotówkowej ani konsolidacyjnej w banku oraz zadeklarują w umowie pożyczki przelew wynagrodzenia lub dochodu netto na swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium S.A. Możliwość skorzystania z promocji za pośrednictwem Millenet i najnowszej wersji Aplikacji Mobilnej banku będzie miała miejsce nie później niż od dnia 20 stycznia 2018 r. Promocja: nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych, można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania i nie obejmuje pożyczek przeznaczonych na spłatę innych produktów kredytowych. Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „100 zł raty za każde 5000 zł pożyczki”.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z promocją „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,70%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 27 259,83 zł, całkowita kwota do zapłaty: 41 028,76 zł, oprocentowanie stałe 6,31%, całkowity koszt kredytu: 13 768,93 zł (w tym: prowizja 0,82% (223,53 zł), odsetki 7 279,19 zł, usługi dodatkowe 6 226,21 zł, w tym ubezpieczenie 6 226,21 zł), 76 miesięcznych rat równych w wysokości 539,85 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 9.11.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych tj. pożyczek, w których część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona jest na spłatę produktów kredytowych (kredytów, pożyczek, zadłużenia na kartach kredytowych oraz limitach w koncie) spoza banku. Jednym z warunków skorzystania z promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka, a także wskazanie banku jako uprawnionego do świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zgonu i dokonanie na rzecz banku cesji praw z tej umowy. Z promocji mogą skorzystać klienci, którzy w dniu wnioskowania nie posiadają pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w banku. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych oraz z ofertą dla osób deklarujących comiesięczny wpływ środków pochodzących z ich wynagrodzenia lub dochodu netto na ich rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku i można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja trwa od 25 listopada 2017 r do dnia 15 kwietnia 2018 r. Szczegółowe warunki promocji są zawarte w Regulaminie promocji „Zmień bank swojego kredytu na Bank Millennium”.

Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej Regulaminy, Warunki Ubezpieczenia, Karta Produktu oraz Cennik są dostępne w placówkach banku i stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.