Informacje prasowe


04.11.2004

Nowe produkty depozytowe w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadza do oferty dwie atrakcyjnie oprocentowane lokaty: MilleOkazja oraz drugą edycję Millokaty Urodzinowej.

Lokata MilleOkazja to lokata 12 miesięczna  o progresywnym, wzrastającym co 3 miesiące oprocentowaniu.
 
Wysokość oprocentowania uzależniona jest  od kwoty wpłaty i wynosi:

  0-3 miesiące 3-6 miesiące 6-9 miesiące 9-12 miesiące
1000 – 9 999 zł 4,25% 4,50% 4,75% 6,00%
10 000 – 24 999 zł 4,50% 4,75% 5,00% 6,25%
25 000 – 49 999 zł 4,75% 5,00% 5,25% 6,50%
Ponad 50 000 zł 5,00% 5,25% 5,50% 7,00%

Oprocentowanie dotyczy całości salda i jest stałe dla danego 3-miesięcznego okresu. Kapitalizacja odsetek następuje po 12 miesiącach.
W przypadku wycofania środków Klient otrzymuje odsetki za minione, pełne 3-miesięczne okresy utrzymywania lokaty
Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł.
 
Dodatkowo, Klienci, którzy otworzą lokatę na kwotę minimum:

  • 10 000 PLN otrzymują możliwość przyznania pierwszej karty debetowej VISA Electron bez opłaty za wydanie karty lub ubezpieczenia MilleZdrowie zwolnionego ze składki ubezpieczeniowej przez okres 3 kolejnych miesięcy.
  • 50 000 PLN otrzymują możliwość uzyskania pierwszej karty debetowej VISA Electron bez opłaty za wydanie karty, lub ubezpieczenia MilleZdrowie zwolnionego ze składki ubezpieczeniowej przez okres 3 kolejnych miesięcy. Dodatkowo, w ramach promocji Indywidualnych kont Emerytalnych, Bank przekaże na IKE Klienta 100 PLN po okresie 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym jest aby w momencie zapadalności lokaty saldo na rachunku IKE było większe od 0.

Millokata Urodzinowa – to druga edycja 12 miesięcznej lokaty terminowej z możliwością przedłużenia o kolejne 3 miesiące (do 15 miesięcy).
Oprocentowanie lokaty uzależnione jest od wysokości  salda i wynosi:

  12 miesięcy 3 miesiące
1000 – 9 999 zł 4,50% 6,00%
10 000 – 24 999 zł 5,00% 6,50%
25 000 – 49 999 zł 5,50% 6,75%
Ponad 50 000 zł 6,00% 7,00%

Minimalna kwota lokaty to 1.000 PLN. Klient ma możliwość wycofania środków z pełnymi odsetkami po 12 miesiącach.