Informacje prasowe


04.02.2013

Nowe możliwości - polskie firmy w Angoli i Mozambiku

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament Współpracy Ekonomicznej, przy współpracy Banku Millennium, zorganizowało w Warszawie międzynarodową konferencję poświęconą możliwościom ekspansji polskich firm na dwóch szybko rosnących rynkach afrykańskich: Angoli i Mozambiku.

Gospodarki obu krajów, dzięki wykorzystaniu własnych zasobów surowcowych (ropa naftowa, gaz) i wspierane przez inwestycje zagraniczne, plasują się na czołowych miejscach najszybciej rozwijających się krajów Afryki : Mozambik na pierwszym miejscu (PKB na poziomie 7,5% w 2012 r.), Angola na piątym miejscu (PKB na poziomie 5,8% w 2012 r.). Dzięki silnym i rosnącym gospodarkom oba kraje zaplanowały ambitne programy rozwoju, szczególnie związane ze stworzeniem nowoczesnej infrastruktury przemysłowej, transportowej, komunikacyjnej, budownictwem mieszkaniowym, rozwojem infrastruktury społecznej (lecznictwo, szkolnictwo), przemysłem spożywczym, rolnictwem oraz turystyką. Tworzą one szeroka przestrzeń dla międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Bank Millennium bcp, akcjonariusz Banku Millennium, od lat obecny jest na tych obu afrykańskich rynkach. Będąc głównym akcjonariuszem angolańskiego banku Millennium Angola (50,1% udziałów, uniwersalna struktura usług, 67 oddziałów, 952 pracowników) oraz Millennium bim, największego banku w Mozambiku (66,7% udziałów, uniwersalna struktura usług, 150 oddziałów, 2380 pracowników) posiada wiedzę, doświadczenie i ekspertów mogących wesprzeć firmy zagraniczne wchodzące na oba rynki. 

Dzięki obecności w Polsce i znajomości polskich realiów gospodarczych, wspólnie zaprosiliśmy polskie firmy uznając, że Millennium bcp może najlepiej przedstawić warunki prowadzenia biznesu i podzielić się swoim doświadczeniem, a także podjąć się roli przewodnika i partnera polskich przedsiębiorców na rynkach afrykańskich strefy języka portugalskiego – powiedziała Beata Stelmach, podsekretarz stanu w MSZ.

W warszawskiej konferencji uczestniczyli przedstawiciele ponad dwudziestu polskich firm, reprezentujących różnorodne branże: budowlaną, lotniczą, zbrojeniową, rybołówstwo, transport, produkcję urządzeń przemysłowych, produkcję prefabrykatów, robotykę, produkcję pojazdów i maszyn, produkcje sprzętu medycznego oraz handel, zainteresowani inwestycjami i działalnością gospodarczą w Angoli i Mozambiku.
W spotkaniu uczestniczyli: Pani Beata Stelmach, Podsekretarz Stanu w MSZ, Pan Nuno Amado, Prezes Zarządu Millennium BCP, Pan Miguel Braganca, Wiceprezes Zarządu Millennium BCP, Pan Luis Coutinho, Członek Zarządu Millennium bcp oraz Pan  Bogusław Kott, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Konferencja miała też charakter konsultacji przed planowaną tego roku polską misją gospodarczą w Angoli i Mozambiku.