Informacje prasowe


01.09.2010

Nowe Lokaty Inwestycyjne w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję dwóch nowych Lokat Inwestycyjnych - Stabilny Kurs i WIG 20. Produkty mogą wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu (odpowiednio do 8 i 10 % w skali roku) przy pełnej gwarancji kapitału.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs oparta jest o kurs EUR względem PLN. Jest to produkt nastawiony na wygenerowanie wysokiego zysku - nawet do 8% w skali roku - przy założeniu, że kurs EUR/PLN pozostanie w przedziale +0,10 groszy i -0,15 groszy w odniesieniu do kursu z dnia I obserwacji. Im większą liczbę dni kurs EUR będzie utrzymywał się w/w przedziale, tym zysk z inwestycji będzie wyższy.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej Stabilny Kurs:

 • Możliwość uzyskania wysokiego zysku - do 8 % w skali roku
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres inwestycji: 1 rok
 • Minimalna kwota inwestycji: 2 000 PLN
 • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności lokaty: 100 %
 • Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna Stabilny Kurs - ważne daty:

 • Okres subskrypcji: 1 - 29 września 2010 r.
 • Okres inwestycji: 30 września 2010 r. - 30 września 2011 r. (1 rok)
 • I obserwacja: 30 września 2010 r.
 • II obserwacja: 27 września 2011 r.

Lokata Inwestycyjna WIG 20 oparta jest o wzrost wartości Indeksu WIG 20. Produkt może wygenerować wysoki zysk - do 10 % w ciągu roku przy założeniu, że wartość indeksu wzrośnie i znajdzie się w określonym przedziale punktowym.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej WIG 20:

 • Możliwość uzyskania wysokiego zysku - do 10 % w skali roku
 • Waluta inwestycji: PLN
 • Okres inwestycji: 1 rok
 • Minimalna kwota inwestycji: 2 000 PLN
 • Gwarancja kapitału w dniu zapadalności: 100 %
 • Brak opłat związanych z otwarciem lokaty.

Lokata Inwestycyjna WIG 20 - ważne daty:

 • Okres subskrypcji: 1 - 29 września 2010 r.
 • Okres inwestycji: 30 września 2010 r. - 30 września 2011 r. (1 rok)
 • I obserwacja: 30 września 2010 r.
 • II obserwacja: 27 września 2010 r.

Lokatę można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.