Informacje prasowe


13.09.2004

Nowe kredyty w ofercie hipotecznej Banku Millennium

Z dniem 13.09.2004 Bank Millennium rozszerza swoją ofertę kredytów hipotecznych o dwa nowe produkty: MilleKredyt DOM z nową opcją spłaty tzw. ratą balonową oraz MilleKredyt Konsolidacyjny.

Nowy MilleKredyt DOM z opcją raty balonowej jest częścią programu Banku Millennium zmierzającego do zwiększenia dostępności kredytów hipotecznych, a także ułatwiania Klientom spłaty zadłużenia. Dewizą Banku Millennium jest: Łatwo dostać. Łatwo spłacić.
Wybierając opcję raty balonowej, klient w całym okresie kredytowania (od 6 do 25 lat) decyduje się na regularną spłatę niższej kwoty kapitału niż kwota udzielonego kredytu. Jednocześnie następuje przełożenie spłaty kwoty w wysokości maksymalnie do 20% całego zadłużenia na koniec okresu kredytowania. Spłata kredytu następuje według następującego schematu:

  • minimum 80% kapitału spłacane jest w równych ratach miesięcznych;
  • pozostała kwota  kapitału spłacana jest jednorazowo w formie tzw. raty balonowej na zakończenie okresu kredytowania. Istnieje także możliwość rozłożenia spłaty raty balonowej na kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat.

MilleKredyt Konsolidacyjny umożliwia spłatę jednym kredytem wielu zobowiązań finansowych, m.in. kredytu mieszkaniowego, samochodowego, zadłużenia na karcie kredytowej, limitów kredytowych w rachunkach bieżących oraz innych kredytów i pożyczek konsumpcyjnych. Maksymalny okres kredytowania wynosi od 3 do 25 lat.
 
Pełna treść informacji prasowej