Informacje prasowe


10.11.2010

Nowe konto z dzienną kapitalizacją odsetek w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadza do oferty Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej z dzienną kapitalizacją odsetek. Oprocentowanie nowego konta wynosi 3,65% w skali roku, co odpowiada 4,5% na tradycyjnym koncie z podatkiem.

Konto Oszczędnościowe Codziennie Więcej to oprocentowany rachunek oszczędnościowy w PLN z dzienną kapitalizacją odsetek. W przypadku tego konta odsetki naliczane są każdego dnia, a nie w cyklach miesięcznych. Posiadacz może wybrać dwa sposoby dysponowania odsetkami: mogą być one dziennie kapitalizowane na koncie lub dziennie przelewane na powiązany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, przy czym kapitalizacja odsetek na koncie jest korzystniejsza, 
gdyż oprocentowanie jest liczone każdego dnia od wyższej kwoty (kapitału wpłaconego i skapitalizowanych odsetek). Dodatkowo, w wyniku dziennej kapitalizacji i salda na koncie poniżej 25 000 zł, klient może zyskać nominalne oprocentowanie aż 4,5% w skali roku (zgodnie z regułą zaokrąglania podatku).
Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Atrakcyjne oprocentowanie 3,65% w skali roku, co odpowiada 4,5% na tradycyjnym koncie z podatkiem (pod warunkiem utrzymania na koncie salda poniżej 25 000 zł),
  • Dzienna kapitalizacja odsetek na koncie lub dzienny przelew odsetek na powiązany rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
  • Dostęp do środków na koncie w każdym momencie,
  • Możliwość dopłat w dowolnym momencie oraz wypłat bez utraty odsetek,
  • Darmowe otwarcie i prowadzenie konta,
  • Brak kwoty minimalnej do naliczania odsetek - każda złotówka procentuje.

Dodatkowe informacje:
Warunkiem otwarcia Konta Oszczędnościowego Codziennie Więcej jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Konto można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju, a także poprzez 
Call Center i system bankowości internetowej Millenet.