Informacje prasowe


29.06.2016

Nowe Konto Oszczędnościowe w walutach EUR i USD z promocyjnym oprocentowaniem

Kolejna nowość Banku Millennium to Konto Oszczędnościowe Walutowe, które w bezpieczny sposób pozwala przechowywać i pomnażać oszczędności. Na „dzień dobry” bank oferuje wysokie promocyjne oprocentowanie: 1,2% dla nowych środków w USD i 1% dla EUR.

- Na rynku można zauważyć dynamiczny wzrost depozytów w walutach obcych, gdzie, mimo okresowego wzrostu zainteresowania dolarami, dominującą walutą jest euro. W związku z tym oraz z myślą o osobach podróżujących (i prywatnie i służbowo) oraz zarabiających w walutach obcych, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do oferty nowego Konta Oszczędnościowego. W początkowym okresie dodatkową i unikalną na rynku depozytów walutowych zachętą do oszczędzania będzie ponadprzeciętne oprocentowanie.  – wyjaśnia Marek Ubysz, Dyrektor Wydziału Produktów Oszczędnościowych w Banku Millennium.  

Konto Oszczędnościowe Walutowe to:

  • możliwość regularnego oszczędzania w walucie na potrzeby przyszłych podróży lub zakupów
  • elastyczny dostęp do oszczędności bez utraty odsetek
  • zabezpieczenie przed wahaniami kursów walut
  • miesięczna kapitalizacja odsetek
  • wysokie promocyjne oprocentowanie dla nowych środków przez 3 miesiące

Promocyjne oprocentowanie nowych środków

Oprocentowanie w skali roku USD EUR
Do 50 000 USD/EUR włącznie 1,20% 1,00%
Nadwyżka ponad 50 000 USD/EUR 0,50% 0,20%

 

Promocyjne oprocentowanie obowiązuje 92 dni i jest liczone od dnia, w którym nastąpi pierwsze przekazanie nowych środków na rachunek w okresie Promocji. Promocja trwa od 3 lipca do 1 października 2016 roku. Standardowe oprocentowanie w skali roku to 0,5% dla USD i 0,2% dla EUR. Opłaty: otwarcie konta 0 EUR/USD - opłata za prowadzenie konta 0 EUR/USD - pierwsza wypłata/przelew w miesiącu kalendarzowym 0 EUR/USD - druga i każda kolejna wypłata/przelew w miesiącu kalendarzowym 1 EUR/USD.

Środki na Koncie Oszczędnościowym Walutowym są gwarantowane przez BFG, zgodnie z ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Szczegóły Promocji dostępne są w Regulaminie Promocji i w Cenniku Usług w placówce Banku oraz na www.bankmillennium.pl. Po okresie Promocji obowiązuje oprocentowanie zmienne, zgodne z Cennikiem usług.