Informacje prasowe


06.12.2021

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Nowa strategia Banku Millennium „Inspirują nas ludzie” - nieustanna dbałość o klienta, inteligentny wzrost, stała poprawa zyskowności

Założenia strategii Grupy Banku Millennium na lata 2022 – 2024.
Zgodnie z nową strategią na lata 2022 - 2024 Bank Millennium planuje sprostać rosnącym, post-pandemicznym oczekiwaniom klientów i akcjonariuszy. Do 2024 roku Bank zamierza osiągnąć 2 mld zł zysku netto (bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) i współczynnik ROE (bez ww. kosztów) na poziomie ok. 14%1. Ambitne wskaźniki efektywności i inteligentny wzrost biznesu będą możliwe dzięki dalszemu zwiększaniu liczby aktywnych klientów do ponad 3 mln w 2024 roku oraz doskonaleniu efektywnej kosztowo, skalowalnej platformy operacyjnej (wskaźnik koszty/dochody na poziomie poniżej 37%2 w 2024).

- W nowej strategii do 2024 roku zakładamy inteligentny wzrost wykorzystujący kluczowe kompetencje naszych pracowników i mocne strony organizacji, dalszy postęp technologiczny oraz pozytywne możliwości rynkowe. Chcemy utrzymać wysoką wydajność operacyjną i wzmocnić akwizycję klientów w oparciu o wypracowane w ostatnich latach lokomotywy wzrostu – sprzedaż kont osobistych, kredytów gotówkowych i hipotecznych. Kluczowe wartości naszych działań pozostają bez zmian. Są to klientocentryzm, przyśpieszona cyfryzacja, w której centrum jest aplikacja mobilna ułatwiająca klientom codzienne bankowanie oraz zaangażowanie na rzecz społeczeństwa i środowiska, w tym dążenie do neutralności klimatycznej – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium. - Patrząc w przyszłość jestem optymistą. Bank Millennium jest w pełni gotowy na wyzwania przyszłości.

Strategia na lata 2022-2024 zakłada solidny rozwój biznesu, przekładający się na rosnącą rentowność , uwzględniający zmienione lub zintensyfikowane przez Covid-19 preferencje klientów. Po zagregowaniu, nowe cele strategiczne układają się w trzy filary rozwoju:

 • 1. Silny wzrost liczby aktywnych klientów

  Planujemy dalsze, znaczące zwiększenie liczby aktywnych klientów do poziomu ponad 3 mln w 2024 roku. Oznacza to wzrost o około 100 tys. netto rocznie i oczekiwany udział w rynku nowych kont osobistych na poziomie ok. 9%. W związku z rosnącą bazą klientów oraz rozwojem bankowości elektronicznej dążymy do osiągnięcia:
  - 90% aktywnych klientów korzystających z kanałów cyfrowych (dziś 83%) - wzrost o 500 tys., z 2,2 mln w 2021 roku do 2,7 mln w 2024 roku;
  - 99% wszystkich transakcji odbywających się cyfrowo/zdalnie;
  - 80% sprzedaży produktów realizowanej cyfrowo/samoobsługowo w pełni lub częściowo
  - oraz utrzymania pozycji lidera w Net Promoter Score oferując klientom oczekiwany przez nich poziom usług - wygodę transakcji i prostych sprzedaży, stanowiących większość codziennych interakcji z bankiem oraz wysoką jakość usług wspieranych doradztwem podczas powitania klientów i przy złożonych transakcjach (np. sprzedaży kredytów hipotecznych).

  - Nasze obecne możliwości obsługi klientów są zdecydowanie większe niż cztery lata temu, kiedy ogłaszaliśmy poprzednią strategię. Po pierwsze, jesteśmy dziś znacznie większym Bankiem. Mamy 2,7 mln aktywnych klientów (1,6 razy więcej niż 4 lata temu) i 83% z nich aktywnie korzysta z kanałów cyfrowych (wcześniej 71%); mamy około 80 mld złotych kredytów ogółem (1,55 razy więcej niż w 2017 roku); a nasze łączne przychody (przychody bankowe netto) powinny przekroczyć w tym roku 3,5 mld zł (o 75% więcej niż 4 lata temu) – dodał Joao Bras Jorge.

 • 2. Silny, selektywny wzrost całego biznesu wspierany przez innowacyjne rozwiązania spełniające oczekiwania naszych klientów.

  Planujemy dalszą cyfryzację modelu sprzedaży i obsługi, wykorzystując zmianę preferencji klientów wywołaną przez Covid. Planujemy rozwijać nasze cyfrowe możliwości w całym banku, aby przekroczyć oczekiwania klientów (szczególnie w zakresie: codzienna bankowość, consumer finance, hipoteki, bankowość rodzinna, bankassurance, inwestycje). Mobile będzie podstawowym kanałem sprzedaży „prostych” produktów i obsługi klienta. W oddziałach skupimy się na pozyskiwaniu klientów, bardziej wyrafinowanych produktach, edukacji klientów i wprowadzaniu klientów do bankowości elektronicznej. Zachwycimy klientów jeszcze silniejszą personalizacją. Mamy jasny plan dalszego rozwoju naszych możliwości personalizacji.

  W bankowości detalicznej planujemy znacznie poprawić doświadczenia naszych klientów np.: w zakresie kredytów hipotecznych, dzięki nowemu, kompleksowemu procesowi cyfrowemu/hybrydowemu, który zapewni solidną i szybszą weryfikację i decyzję; w pożyczkach gotówkowych wykorzystamy nowe możliwości wynikające z PSD2; oraz w zakresie inwestowania, zaoferujemy nowe, atrakcyjne, samoobsługowe narzędzia cyfrowe i usługi zdalne.

  W mikrobiznesie, również wykorzystując nasze możliwości cyfrowe, planujemy opracować nowe rozwiązanie w zakresie samoobsługowych pożyczek dla klientów, a także nowe usługi związane z rejestracją firmy i codzienną bankowością. W bankowości korporacyjnej stawiamy sobie za cel bardzo aktywne wspieranie naszych klientów w ich programach inwestycyjnych, w ramach zielonej transformacji wspieranej przez programy publiczne.

 • 3. Intensywny wzrost rentowności i wydajności
  Będziemy dążyć do znaczącego, powtarzalnego wzrostu rentowności i efektywności. W 2024 roku w porównaniu z 2021 rokiem, wykorzystując wzrosty rynku (zakładamy że wszystkie segmenty biznesu urosną powyżej 10% rocznie), środowisko nowych stóp procentowych oraz zdobywanie większych udziałów przez Bank Millennium, zamierzamy osiągnąć 50% wzrost całkowitych przychodów (suma przychodów głównych segmentów biznesowych przed korektami konsolidacyjnymi), głównie dzięki bankowości detalicznej.

Sprostanie wyzwaniom związanym z kredytami hipotecznymi w walutach obcych
W obecnym horyzoncie Strategii będziemy nadal zajmować się hipoteką walutową i jesteśmy na dobrej drodze do zmniejszenia ekspozycji w wartościach bezwzględnych i względnych. Dążymy do obniżenia ekspozycji do ~7% całkowitego portfela kredytowego z ~14% obecnie. Dokładamy wszelkich starań, aby wspólnie z naszymi klientami rozwiązać to wyzwanie na drodze polubownych ugód, których liczba odnotowana od początku br. przewyższa liczbę nowych pozwów. W ciągu najbliższych 12 miesięcy będziemy dążyli do utrzymania takiego tempa.

Dalsze zaangażowanie na rzecz środowiska i społeczeństwa integralną częścią strategii
W działania na rzecz środowiska, w tym finansowanie energooszczędnych inwestycji, bank aktywnie angażuje się od lat. Postępujemy zgodnie z polityką środowiskową. Grupa Banku Millennium nie udziela finansowania dla nowych kopalni węgla oraz inwestycji w energetykę opartą na źródłach węglowych, z wyłączeniem nowych inwestycji związanych z redukcją zanieczyszczeń. Kilka lat temu Bank podjął decyzję o znacznej redukcji ekspozycji finansujących branżę węglową. W wyniku tego w portfelu ekspozycje zaangażowane w wydobycie węgla oraz węglowodorów są bliskie zeru, a branże bezpośrednio powiązane z wydobyciem są dziś nieznaczące (na koniec 3kw. br. ekspozycja Grupy Banku Millennium stanowiła 0,96% portfela przedsiębiorstw oraz 0,27% całego portfela Grupy).

W 2022 roku Bank planuje obniżenia własnych emisji CO2e o 50% w porównaniu z 2020 rokiem, osiągnięcie neutralności klimatycznej w zakresie własnych emisji (na poziomie 1 i 2) do 2027 roku, a pełnej neutralności (w zakresie 3) do roku 2050. Będzie też aktywnie wspierać klientów korporacyjnych w podejmowanych przez nich działaniach dekarbonizacyjnych, w rozwijaniu ich planów inwestycyjnych związanych z pakietem funduszy europejskich, zwłaszcza zielonych finansów. Planujemy wdrożenie produktów wspierających zrównoważony rozwój przedsiębiorstw (projekty z zakresu efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym).

Jako odpowiedzialny członek społeczności, będziemy kontynuowali program edukacji finansowej Fundacji Banku Millennium skierowany do dzieci i ich rodziców, ponad trzydziestoletnią tradycję mecenatu kultury oraz wspieranie społecznych inicjatyw pracowników na rzecz ich lokalnego otoczenia.

W procesach zarządzania nieustająco dbamy o zachowanie wysokich standardów etycznych, a także bezpieczeństwa i przejrzystości relacji z klientami. Rozwiniemy procesy zarządzania ryzykiem biorąc pod uwagę dynamicznie zmieniające się wyzwania w zakresie ryzyk klimatycznych.

Strategia Grupy dostępna jest również pod adresem: Relacje inwestorskie - O Banku - Bank Millenniumlink otwiera się w nowym oknie

1. Bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych
2. Bez kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych