Informacje prasowe


05.12.2003

Nowa seria sześciomiesięcznych obligacji Banku Millennium

W związku z wyczerpaniem się sześciomiesięcznych obligacji serii B1M6 Banku Millennium SA , oferowanych w ramach II Programu Emisji Obligacji Bank rozpoczął w dniu dzisiejszym sprzedaż kolejnej serii 6 miesięcznych obligacji własnych. W dniach od 5 do 12 grudnia Bank oferuje 8 milionów obligacji na okaziciela serii B5M6 o łącznej wartości nominalnej 800 milionów złotych i terminie wykupu 6 miesięcy.

Obligacje sprzedawane są w następujących transzach:
  • w Transzy Małych Inwestorów (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 50 Obligacji)
  • w Transzy Dużych Inwestorów (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji )
  • w Transzy Premiowej (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 Obligacji)
Realna Rentowność serii dla klienta może wynieść nawet do 4,05% w skali roku, co uwzględniając oczekiwane zwolnienie podatkowe odpowiada 4,97% na lokacie terminowej.
 
Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, Bank umożliwi wcześniejszy odkup obligacji na warunkach określonych w prospekcie emisyjnym, dzięki czemu zysk będzie zwolniony z opodatkowania.
 
Obligacje dostępne będą bez opłat subskrypcyjnych, a Klientom nie posiadającym rachunku inwestycyjnego Bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunku w Millennium Domu Maklerskim bez dodatkowych opłat.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE, oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium S.A oraz Punktach Obsługi Klienta Millennium Domu Maklerskiego S.A.
 
Prospekt emisyjny II Programu Obligacji Banku Millennium S.A. oraz prospekty emisyjne poszczególnych serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Millennium Domu Maklerskim oraz na stronie internetowej Banku www.bankmillennium.pl.