Informacje prasowe


09.04.2015

Nowa sekcja dla przedsiębiorstw na stronie Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił na stronie internetowej nową sekcję dedykowaną klientom korporacyjnym i ich potrzebom. To zupełnie nowe podejście do prezentowania tego typu informacji dostępnych na stronach banków.

- Do naszych partnerów biznesowych – przedsiębiorstw chcemy mówić językiem ich potrzeb, nie produktów, co zasadniczo zmienia sposób komunikacji. Wierzymy, że rolą banku jest proponowanie rozwiązań wspierających biznes w różnych aspektach jego działalności - od polityki handlowej, poprzez poprawę płynności, aż do realizacji inwestycji kluczowych dla ich rozwoju – mówi Anna Gregorczyk, Dyrektor Departamentu Marketingu Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Struktura nowo utworzonej sekcji „Twoje potrzeby” nawiązuje do modelu funkcjonowania firmy. Została podzielona na sześć kategorii odpowiadającym różnym obszarom działalności firmy: wsparciu polityki zakupów, wsparciu polityki sprzedaży, zarządzaniu płynnością, inwestycjom, organizacji przepływów i bezpieczeństwu transakcji. Zaprojektowano ją w taki sposób, by obecni i potencjalni klienci poruszali się po niej szybko i intuicyjnie, a każdy odwiedzający mógł łatwo znaleźć informacje o rozwiązaniach finansowych, które najlepiej odpowiadają jego bieżącym potrzebom. Nowa sekcja dostępna jest pod adresem https://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/twoje-potrzeby.

- Zawsze staramy się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku i tam, gdzie to możliwe, ustanawiać nowe standardy. Odświeżając sekcję dla przedsiębiorstw, kierowaliśmy się zasadą funkcjonalności. Chodziło o to, by zarówno zakres, jak i sposób podania informacji były proste i użyteczne, a przy tym nawiązywały do najważniejszych potrzeb przedsiębiorcy - dodaje Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Strona Banku Millennium dostępna jest w technologii responsive web design (RWD), co oznacza, że  automatycznie dostosowuje się do typu urządzenia, na którym jest wyświetlana: komputera, tabletu czy telefonu. Dzięki temu użytkownik może z niej korzystać w wygodny sposób, niezależnie od urządzenia, jakim się posługuje.