Informacje prasowe


21.10.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowa reklama Pożyczki Gotówkowej Banku Millennium

Dziś rozpoczyna się emisja reklamy telewizyjnej promocyjnej Pożyczki Gotówkowej Banku Millennium dla klientów indywidulanych, ze stałą ratą w wysokości 100 zł za pożyczone na 70 miesięcy 5 tys. zł. i prowizją 0% (RRSO 12,83%).

- Najpierw jest deklaracJA. A potem ruszaMY w nową drogę. A gdy „Ja” zmienia się w „MY”, wiele wokół nas też się zmienia. Wtedy z pomocą przychodzi pożyczka gotówkowa Banku Millennium (RRSO 12,83%). Z nią łatwo zrealizujesz nawet największe plany – mówi bank w reklamie.

Nową reklamę Banku Millennium będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube. Spot będzie również promowany w internecie. Kreację przygotowała agencja Change Serviceplan, a media zakupił dom mediowy Starcom.

W ramach „Promocji na start” oraz „Promocji na start z ubezpieczeniem” klienci otrzymują korzystne oprocentowanie 8,31% dla pożyczek z ubezpieczeniem i 12,13% dla pożyczek bez ubezpieczenia oraz brak prowizji za udzielenie. Ponadto otrzymują gwarancję stałej raty podczas całego okresu kredytowania i szybką wypłatę środków. Klient korzystający z wariantu promocji bez ubezpieczenia zapłaci miesięcznie 100 zł za każde pożyczone 5 000 zł na 70 rat. W przypadku wariantu pożyczki z ubezpieczeniem taka rata wyniesie 109,99 zł. Pożyczkę można zaciągnąć w kwocie od 5 000 zł do 40 000 zł, okres spłaty wynosi od 6 do 70 miesięcy. Prowizja za udzielenie wynosi w obu wariantach 0%.

O pożyczkę można zawnioskować online w serwisie internetowym Millenet i aplikacji mobilnej, w placówkach oraz na infolinii, podpisać umowę online i jeszcze tego samego dnia otrzymać pieniądze. Z promocyjnej oferty mogą skorzystać klienci, którzy w ostatnich 12 miesiącach nie posiadali pożyczki gotówkowej lub pożyczki konsolidacyjnej w Banku Millennium.

Szczegóły oferty, w tym regulamin dostępne są na stronie internetowej banku pod adresem: www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczki/pozyczka-gotowkowa


Nota Prawna

Pożyczka bez ubezpieczenia „Promocja na start”

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej „Promocja na start ”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 12,83 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 22 901,79 zł, całkowita kwota do zapłaty: 32 062,78 zł, oprocentowanie stałe 12,13%, całkowity koszt kredytu: 9 160,99 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 9 160,99 zł), 70 m-cznych rat równych w wys. 458,04 zł, 1 rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja na dzień 15.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

„Promocja na start” trwa do 20.01.2023 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych na wybrany okres od 6 m-cy do 70 m-cy, z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 m-cy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew dochodu w wysokości określonej w umowie pożyczki, min. 1000 zł netto w całym okresie jej spłaty na swój ROR w Banku oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne i wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu przekazywania przez Bank informacji dot. produktów i usług firm współpracujących z Bankiem. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dot. pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie „Promocja na start”. Szczegóły dot. zasad udzielania pożyczek zawarte są w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki. W uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Gotówkowej „Promocja na start z ubezpieczeniem”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 17,09 %, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 21 294,25 zł, całkowita kwota do zapłaty: 32 789,66 zł, oprocentowanie stałe 8,31 %, całkowity koszt kredytu: 11 495,41 zł (w tym: prowizja 0% (0,00 zł), odsetki 6 874,56 zł, usługi dodatkowe: ubezpieczenie: 4 620,85 zł), 70 m-cznych rat równych w wys. 468,42 zł, 1 rata płatna po 30 dniach od uruchomienia środków. Kalkulacja na dzień 15.10.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Pożyczka z ubezpieczeniem „Promocja na start z ubezpieczeniem”

„Promocja na start z ubezpieczeniem” trwa do 20.01.2023 r. i dotyczy pożyczek gotówkowych udzielanych na wybrany okres od 6 do 70 m-cy z kwotą do wypłaty na podstawie umowy w wysokości od 5 000 zł do 40 000 zł.

Z promocji mogą skorzystać Klienci, którzy jednocześnie zawrą za pośrednictwem Banku umowę ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka wariant I (udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., dostępnej dla osób, które w dacie zawierania umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65 roku życia), w ciągu ostatnich 12 m-cy, licząc od dnia wnioskowania, nie posiadali pożyczki gotówkowej lub konsolidacyjnej w Banku, zadeklarują przelew dochodu w wysokości określonej w umowie pożyczki, min. 1000 zł netto w całym okresie jej spłaty na swój ROR w Banku oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przez kanały elektroniczne i wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Bank danych osobowych w celu przekazywania przez Bank informacji dot. produktów i usług firm współpracujących z Bankiem. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dot. pożyczek gotówkowych. Szczegółowe warunki promocji zawarte są w Regulaminie „Promocja na start z ubezpieczeniem". Szczegóły dot. zasad udzielania pożyczek zawarte są w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Standardowe opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane są zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej.

Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – Ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki. W uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.