Informacje prasowe


08.03.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Nowa promocja Pożyczki Konsolidacyjnej w Banku Millennium

Bank Millennium uruchomił nową promocję Pożyczki Konsolidacyjnej, w ramach której klienci, którzy chcą przenieść swoje zobowiązania z innych banków do Banku Millennium, otrzymują promocyjne oprocentowanie dla przenoszonych środków w wysokości 5,75%. Od kwoty przenoszonych środków nie jest pobierana prowizja.

Z promocji „Pożyczka z wygodną ratą” mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy zadeklarują comiesięczny wpływ środków pochodzących z wynagrodzenia lub dochodu netto na ich rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w Banku Millennium oraz zawrą za pośrednictwem banku umowę ubezpieczenia „Bezpieczna Pożyczka”. Promocyjne, stałe oprocentowania pożyczki to 5,75% w skali roku dla części pożyczki przeznaczonej na konsolidację zewnętrzną. Co ważne, przenosząc kredyt do Banku Millennium, nie zapłacą prowizji od przenoszonej kwoty.

Ubezpieczenie „Bezpieczna Pożyczka” oferuje ochronę w przypadku:

  • utraty stałego źródła dochodów lub hospitalizacji w wyniku wypadku,
  • czasowej niezdolności do pracy albo śmierci w wyniku wypadku,
  • całkowitej niezdolności do pracy albo inwalidztwa w wyniku wypadku,
  • poważnego zachorowania,
  • śmierci.

Promocja trwa do 10 maja 2019 r. Nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi Pożyczki Gotówkowej lub Konsolidacyjnej. Szczegółowe informacje oraz regulaminy dostępne są na stronie www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/pozyczki i w placówkach Banku Millennium.

NOTA PRAWNA

Przykład reprezentatywny dla Pożyczki Konsolidacyjnej z promocją „Pożyczka z wygodną ratą”: Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 14,57%,całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 34 867, 59 zł (w tym 25 477,49 zł jako kwota przeznaczona na konsolidację produktów kredytowych spoza Banku Millennium), całkowita kwota do zapłaty: 49 544,02 zł, oprocentowanie stałe 6,2%, całkowity koszt kredytu: 14 686,43 zł (w tym: prowizja 0,8% (278,94 zł), odsetki 7 553,92 zł, usługi dodatkowe 6 853,57 zł w postaci ubezpieczenia 6 853,57 zł, opłata za Konto 360° 0 zł pod warunkiem zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu; w przeciwnym wypadku miesięczna opłata za prowadzenie rachunku płatniczego wynosi 8 zł)), 65 miesięcznych rat równych w wysokości 762,37 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.02.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Promocja „Pożyczka z wygodną ratą” dotyczy pożyczek konsolidacyjnych, tj. pożyczek, w których część albo całość udzielonej kwoty przeznaczona jest na spłatę produktów kredytowych (kredytów, pożyczek, zadłużenia na kartach kredytowych oraz w limitach w koncie) spoza Banku. Jednym z warunków skorzystania z Promocji jest zawarcie umowy ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka. Promocja nie łączy się z innymi promocjami dotyczącymi pożyczek gotówkowych i można z niej skorzystać tylko raz w trakcie jej trwania. Promocja trwa od dnia 2 marca 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.

Szczegółowe warunki Promocji są zawarte w Regulaminie Promocji „Pożyczka z wygodną ratą”. Opłaty, prowizje i oprocentowanie są pobierane zgodnie z Cennikiem Pożyczki Gotówkowej. Szczegóły dotyczące zasad udzielania pożyczek są zawarte w Regulaminie kredytów i pożyczek udzielanych Klientom indywidualnym przez Bank Millennium S.A. Szczegółowe zasady udzielania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. zawarte są w Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczna Pożyczka oraz Karcie Produktu – ubezpieczenie Bezpieczna Pożyczka. Wymienione wyżej dokumenty są dostępne w placówkach Banku i na stronie www.bankmillennium.pl. Bank każdorazowo ocenia zdolność i wiarygodność kredytową Wnioskodawcy przed udzieleniem pożyczki; w uzasadnionych przypadkach może odmówić jej udzielenia.