Informacje prasowe


05.11.2004

Nowa lokata powiązana ze wzrostem kursu akcji PKO BP

Bank Millennium od 8 listopada wprowadza lokatę Millokata Akcje, której oprocentowanie powiązane jest ze wzrostem kursu akcji banku PKO BP. Produkt powstał z myślą o Klientach, którzy dokonali zapisu na akcje PKO BP, lecz w wyniku redukcji otrzymali mniej akcji. Z tą lokatą Klienci mogą zyskiwać wraz ze wzrostem kursu akcji PKO BP, i to bez ryzyka utraty kapitału.

Millokata Akcje jest lokatą terminową w PLN, z gwarantowanym kapitałem oraz oprocentowaniem uzależnionym od kształtowania się kursu akcji banku PKO BP na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Lokata umożliwia osiągnięcie atrakcyjnego zysku bez ryzyka utraty kapitału. Oprocentowanie lokaty jest funkcją średniego kursu z 13 obserwacji, co zwiększa stabilność inwestycji*.
 
Lokata oferowana jest od 8.11. – 30.11.2004 r. (lub do wyczerpania określonej puli) na okres od 1.12.2004 do 1.12.2006 r. W okresie subskrypcji (do 30.11.2004) wpłacone środki są oprocentowane 5% w skali roku.
Minimalna kwota lokaty wynosi 2.000 PLN.
Klient uczestniczy w 50% we wzroście kursu akcji PKO BP. Wzrost wartości akcji jest liczony w stosunku do średniej z kursów w wyznaczonych datach (nie od ceny emisyjnej lub kursu z debiutu).
 
Lokata nie oferuje gwarantowanego oprocentowania. Gwarantowany jest  wpłacany kapitał. Finalne oprocentowanie lokaty jest uzależnione od wskaźnika rynkowego i znane będzie na koniec okresu lokaty.
Klient ma możliwość wcześniejszego wycofania środków. Jeśli wycofanie środków nastąpi po 6 miesiącach od daty rozpoczęcia lokaty Klient otrzymuje 100 % kapitału. W przypadku rezygnacji  z lokaty w pierwszych 6 miesiącach okresu lokaty Klient  otrzymuje 97,5 % zainwestowanego kapitału. Bank nie pobiera opłaty subskrypcyjnej ani prowizji za otwarcie rachunku.
 
Lokata została przygotowana specjalnie z myślą o Klientach, którzy w ramach dokonanych redukcji na zapisach na akcje PKO BP nie otrzymali zakładanej puli akcji.
Produkt jest dostępny w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE.
 
___________________________________________
* Sposób obliczenia oprocentowania za okres lokaty w skali 2 lat określa następujący wzór:
 
Oprocentowanie = KL * 50% * max [ 0%, ((KWA - PWA) : PWA) * 100% ]

gdzie:
KL   – kwota lokaty,
PWA – początkowa wartość akcji PKO BP – średnia arytmetyczna kursu zamknięcia akcji PKO BP na WGPW z dnia 10, 12, 15, 16, 17 listopada 2004,
KWA - końcowa wartość akcji PKO BP - średnia arytmetyczna kursu zamknięcia akcji PKO BP na WGPW z następujących dat: 01.12.2005, 02.01.2006, 01.02.2006, 01.03.2006, 03.04.2006, 02.05.2006, 01.06.2006, 03.07.2006, 01.08.2006, 01.09.2006, 02.10.2006, 02.11.2006 oraz 24.11.2006.