Informacje prasowe


21.10.2003

Nowa karta VISA Executive Electron w Millennium Biznes

Millennium Biznes, sieć Banku Millennium oferująca usługi bankowe dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw rozszerzyło swoją ofertę o nową kartę - VISA Executive Electron.

VISA Executive Electron przeznaczona dla klientów firmowych jest kartą debetową, umożliwiającą dokonanie transakcji do wysokości środków znajdujących się na rachunku, ewentualnie powiększonych o limit dostępny w rachunku bieżącym.
Dzięki dostępowi do rachunku przez system bankowości elektronicznej ESOBIG Klient ma możliwość bieżącej kontroli transakcji dokonanych przy pomocy karty. Firma ma do wyboru kilka różnych limitów na wypłaty gotówki oraz transakcje bezgotówkowe, tak aby jak najlepiej dostosować wysokość wydatków do potrzeb użytkownika karty.
 
Nieodłączną częścią karty VISA Executive Electron jest pakiet ubezpieczeń: 

  •  ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty - w ramach ubezpieczenia użytkownik jest chroniony od nieuprawnionych transakcji do wysokości 150 Euro, ubezpieczenie obejmuje transakcje dokonane do 72 godzin przed dokonanym zastrzeżeniem karty
  • ubezpieczenie gotówki od rabunku - jeżeli Klient zostanie zmuszony do podjęcia gotówki z bankomatu lub zostanie z niej okradziony ubezpieczenie pokryje szkody
  •  ubezpieczenie zakupu - od zniszczenia lub kradzieży produktu zakupionego za pomocą karty
  • gwarancja najniższej ceny - jeżeli cena produktu zakupionego za pomocą karty będzie wyższa od ceny tego produktu będącego w ofercie innego sprzedawcy Klient otrzyma różnicę
  • utrata portfela - pokrywa udokumentowany koszt nabycia portfela oraz koszt wydania nowych kart i dokumentów osobistych w przypadku rabunku, kradzieży lub zgubienia, zgodnie z warunkami ubezpieczenia nieuprawnionego użycia karty bądź rabunku gotówki
  • utrata bagażu - jeżeli podróż zostanie opłacona kartą Klient otrzyma zwrot kosztów utraconego bagażu do wysokości sumy ubezpieczenia
  • opóźnienie bagażu - jeżeli podczas podróży bagaż ulegnie opóźnieniu ubezpieczenie pokryje koszt zakupu niezbędnych produktów
  • opóźnienie lotu - pokrywa wydatki na niezbędne produkty, takie jak, napoje, posiłki itp. w przypadku opóźnienia odlotu
  • dostarczenie dokumentów zastępczych - pokrywa koszt dostarczenia dokumentów w miejsce zgubionych lub utraconych w podróży służbowej

 
Opłata za wydanie karty VISA Executive Electron wynosi 10 zł (na dwa lata), miesięczna opłata za użytkowanie karty wynosi 2,99 zł.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem BiznesLinii® 0 801 12 6000, u Millennium Biznes Doradcy Bankowego® lub w każdym oddziale Millennium.