Informacje prasowe


06.07.2004

Nowa karta firmowa w ofercie Banku Millennium

Bank Millennium rozszerzył swoją ofertę dla klientów firmowych o nową kartę obciążeniową MasterCard Corporate.

Oferta skierowana jest dla firm, Klientów Banku Millennium. MasterCard Corporate jest kartą obciążeniową, charakteryzuje się odroczonym terminem spłaty i posiada limit niezależny od stanu środków na rachunku, do którego została wydana.
Klient  ma do wyboru trzy okresy rozliczeniowe:

  • tygodniowy
  • dwutygodniowy
  • lub miesięczny

W zależności od okresu rozliczeniowego Klient może wybrać datę spłaty transakcji dokonanych kartą spośród kilku możliwych terminów. Spłata karty dokonywana jest poprzez automatyczne obciążenie rachunku bieżącego Klienta.  Transakcje zagraniczne rozliczane są w Euro.
 
Rozbudowany system informowania Klienta oraz Użytkownika karty o dokonanych transakcjach oraz datach ich spłaty pozwala na otrzymywanie pełnej informacji o kartach z określonym cyklem rozliczeniowym oraz zestawień indywidualnych dla każdej karty.
Zestawienia mogą być wysyłane w formie wyciągu łączonego z rachunku bankowego, lub niezależnie na wybrane przez Klienta adresy. Informacje o karcie i dokonanych transakcjach dostępne są również poprzez system bankowości  internetowej - Millenet®
 
Użytkownik karty objęty jest pakietem ubezpieczeń:
- Od nieuprawnionego użycia karty w przypadku zgubienia lub kradzieży karty: Bank przejmuje na siebie koszty związane z nieuprawnionym użyciem karty powyżej równowartości 150 EUR a użytkownika karty chroni ubezpieczenie do kwoty 150 EUR aż do 72 godzin wstecz od momentu zastrzeżenia karty,

  • Od rabunku gotówki: użytkownik jest ubezpieczony od rabunku gotówki podjętej z bankomatu lub wymuszenia jej podjęcia.
  • W podróży, zapewniający m.in.:
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • pokrycie kosztów leczenia powypadkowego i nagłego zachorowania
  • ubezpieczenie od niewygód w podróży.

Kartą MasterCard Corporate można płacić za produkty i usługi w ponad 115 tysiącach punktów handlowo - usługowych w kraju i ponad 33 milionach na świecie.
Karta MasterCard Corporate umożliwia również  pobranie gotówki przez całą dobę w walucie danego kraju, w blisko 7 tysiącach bankomatów oznaczonych symbolem MasterCard w Polsce i ponad 930 tysiącach na świecie.