Informacje prasowe


20.11.2003

Nowa emisja obligacji Banku Millennium SA

Bank Millennium SA rozpoczął sprzedaż obligacji własnych Banku w ramach II Programu Emisji Obligacji. W dniach od 10 listopada do 5 grudnia 2003 r. Bank oferuje cztery serie obligacji o łącznej wartości nominalnej 2,1 mld złotych i terminach wykupu odpowiednio 6, 12, 24 oraz 36 miesięcy.

Obligacje dostępne będą bez opłat subskrypcyjnych, a Klientom nie posiadającym rachunku inwestycyjnego Bank oferuje otwarcie i prowadzenie rachunku w Millennium Domu Maklerskim bez dodatkowych opłat.
 
Aby zwiększyć dostępność obligacji oraz innych produktów depozytowych w tym Lokaty Millennium Super Wzrost i Lokaty Promocyjnej, wszystkie oddziały Banku Millennium będą prowadziły obsługę Klientów również w soboty 22 i 29 listopada w godzinach 9-15.
 
Nowa emisja obligacji Banku Millennium SA - otwórz plik aby pobrać pełną treść informacji prasowej