Informacje prasowe


19.01.2006

Millennium SuperDuet w USD i EUR

Millennium wzbogaca ofertę o Millennium SuperDuet w USD/EUR. Nowy produkt jest połączeniem wysokooprocentowanej lokaty terminowej w USD lub EUR i wybranego subfunduszu w ramach Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych. Oprocentowanie lokaty w USD sięga 5,5 %, zaś lokaty w EUR 3%.

W Millennium SuperDuet cześć środków Klienta – 25 lub 50% - lokowana jest w depozyt o stałym i bardzo atrakcyjnym oprocentowaniu. Klient ma do wyboru lokatę na okres trzech miesięcy, pół roku lub roku. Pozostały kapitał jest inwestowany w jeden z trzech subfunduszy w ramach Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych – Subfundusz Agresywny, Subfundusz Dynamiczny lub Subfundusz Wzrostowy. Klient decyduje w jakiej walucie chce inwestować oraz w jakich proporcjach połączyć lokatę z funduszem. W zależności od skłonności do ryzyka, oczekiwanego zysku oraz czasu trwania inwestycji wybiera jeden z proponowanych subfunduszy.
 
Millennium SuperDuet w USD i EUR jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnych lokat walutowych. Produkt ten łączy bezpieczeństwo kapitału, jakie daje depozyt, z potencjałem osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków dzięki inwestycji w fundusze.  Millennium SuperDuet w złotówkach cieszy się popularnością wśród klientów. Poszerzenie naszej oferty o SuperDuet w USD i EUR to propozycja dla osób, które chcą inwestować oszczędności w walutach, a także dla tych którzy już zainwestowali w złotówkach ale chcieliby zdywersyfikować portfel" – mówi Mariola Leszczyńska-Olender, Key Manager w Departamencie Marketingu Klientów Detalicznych Banku Millennium
 
Lokata jest bezpiecznym i atrakcyjnym sposobem pomnażania kapitału. Inwestycja w jednostki uczestnictwa subfunduszy Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych daje natomiast szanse na wysokie zyski.  Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych umożliwia inwestowanie w najlepsze fundusze na świecie, w sposób prosty jak nigdy dotąd. Przy wyborze funduszy zagranicznych Millennium TFI korzysta z analiz i rekomendacji specjalistów z Wealth Management Central Unit of London, którzy są najwyższej klasy ekspertami w dziedzinie oceny zagranicznych funduszy inwestycyjnych. Od chwili wprowadzenia Millennium SFIO Fundusz Zagranicznych osiąga doskonałe wyniki inwestycyjne.
 
Subfundusze Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych nabyte w ramach Millennium SuperDuet są wolne od opłaty i prowizji. Minimalna wpłata wynosi odpowiednio 2000 USD lub 2000 EUR.
 
Subfundusze Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych proponowane w ramach oferty Millennium SuperDuet w USD i EUR:
 
Subfundusz Agresywny w USD lub EUR – adresowany do klientów zdecydowanych na osiąganie wysokich zysków przy wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Subfundusz inwestuje głównie – do 90% środków – w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji, pozostałe zaś środki w zagraniczne fundusze obligacji.

Subfundusz Dynamiczny w USD lub EUR – przeznaczony dla  klientów oczekujących wysokich zysków i akceptujących podwyższone ryzyko inwestycyjne. Subfundusz inwestuje od 30 do 65% środków w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy akcji, pozostałe środki w zagraniczne fundusze obligacji.
 
Subfundusz Wzrostowy w USD lub EUR – adresowany do klientów oczekujących wzrostu wartości inwestycji i gotowych podjąć umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Sunfundusz inwestuje głównie w tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy obligacji, od 15 do 45% środków inwestowane jest w zagraniczne fundusze akcji.
 
Oprocentowanie lokaty:

Okres lokaty USD EUR
  Podział środków Podział środków
  25% lokata + 75% fundusz 50% lokata + 50% fundusz 25% lokata + 75% fundusz 50% lokata + 50% fundusz
3 miesiące 4,50% 5,00% 2,50% 3,00%
6 miesięcy 4,25% 4,75% 2,25% 2,75%
12 miesięcy 4,00% 4,50% 2,00% 2,50%

The funds shall apply all effort to perform to meet the investment targets, however no performance can be guaranteed. Investment fund is not a banking term deposit. Detailed information on the above-mentioned Millennium funds, including description of risk factors and participation regulations, can be found in adequate information prospectuses placed in Millennium branches, at  www.millenniumtfi.pl, and at the Millennium TFI SA's head office: Jerozolimskie 123a, Warsaw.