Informacje prasowe


26.05.2003

Millennium Super Wzrost

Millennium wprowadza specjalną premiowaną trzymiesięczną lokatę terminową - Millennium Super Wzrost z oprocentowaniem rosnącym po każdym 1-miesięcznym okresie lokaty i premią za odnowienie. Oprocentowanie lokaty może wynosić nawet do 6% w skali roku.

Millennium Super Wzrost to połączenie wysokiego oprocentowania, najbardziej preferowanego przez Klientów okresu utrzymania lokaty, możliwości wycofania środków bez utraty odsetek oraz atrakcyjnej premii za odnowienie lokaty. 

Minimalna kwota lokaty to 5.000 zł, a minimalny okres lokaty 3 miesiące. Klienci, którzy zdecydują się odnowić lokatę na kolejne 3 miesiące otrzymają premię w postaci wyższego oprocentowania nawet do + 1%.
 
Premia oznacza, że oprocentowanie lokaty w trzecim miesiącu będzie wyższe o nawet 1%, niż standardowe oprocentowanie obowiązujące w dniu odnowienia, pod warunkiem spełnienia jednego z następujących warunków:

a) średnie saldo na rachunku bieżącym za okres ostatnich 60 dni utrzymywania lokaty terminowej wynosi minimum 1000 PLN oraz właściciel rachunku posiada uaktywnioną kartę Visa Electron lub

b) łączne saldo środków zdeponowanych na rachunkach lokat terminowych oraz rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych Klienta zwiększyło się w okresie pomiędzy dniem  otwarcia lokaty oraz dniem poprzedzającym ostatni dzień lokaty o minimum 30%.
 
Oprocentowanie lokaty Millennium Super Wzrost (ważne od 26.05.2003):

Kwota depozytu w PLN / Podokres 1. miesiąc 2. miesiąc 3. miesiąc
5,000-24,999 2.75% 3.35% 5.00%
25,000-49,999 2.80% 3.50% 5.50%
Powyżej 50,000 3.00% 3.75% 6.00%

Oferta jest ograniczona w czasie.