Informacje prasowe


18.08.2005

Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych otwiera dostęp do najlepszych funduszy na świecie także w USD

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 28 lipca 2005 r. otrzymało zezwolenie KPWiG na zmianę statutu Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych, dotyczącą między innymi możliwości utworzenia kolejnych pięciu subfunduszy denominowanych w USD: Konserwatywnego USD, Stabilnego USD, Wzrostowego USD, Dynamicznego USD oraz Agresywnego USD.

Dotychczas w skład Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych wchodziło pięć subfunduszy denominowanych w EURO (Konserwatywny EUR, Stabilny EUR, Wzrostowy EUR, Dynamiczny EUR oraz Agresywny EUR).
 
Tak więc od 22 sierpnia br. Fundusz będzie łącznie oferował dziesięć subfunduszy o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych oraz dających możliwość lokowania w EUR i USD.
 
Wszystkie, subfundusze są skonstruowane w formie „fund of funds" oraz „umbrella fund", co oznacza, że 100% aktywów jest inwestowane w portfel zbudowany z funduszy zagranicznych oraz dający możliwość zmiany profilu inwestycyjnego bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych. Poszczególne subfundusze, w swoim portfelu posiadają inny udział funduszy akcyjnych, tak więc każdy klient może znaleźć odpowiednią dla siebie strategię inwestycyjną.
 
Subfundusze Millennium inwestują głównie w fundusze zarejestrowane w Luxemburgu (SICAV), które są dobierane jako najlepiej "performujące" i najlepiej rokujące fundusze zagraniczne spośród 6 000 funduszy akcji i papierów dłużnych oferowanych przez 500 firm zarządzających. Nasze subfundusze inwestują między innymi w fundusze takich zagranicznych firm jak: Putnam, Pimco, Lazard, Schroder, Pictet, Mellon, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley, Parvest.
 
Zastosowanie profesjonalnej (doradztwo WMCU z Londynu) i wielostopniowej procedury doboru funduszy pozwala klientowi pośrednio inwestować w najlepsze fundusze zagraniczne, bez konieczności dysponowania specjalistyczną wiedzą oraz poświęcania na to własnego czasu. W związku z tym jest to atrakcyjna alternatywa do obecnie oferowanych na rynku polskim funduszy zagranicznych.
 
Dotychczasowe wyniki subfunduszy potwierdzają efektywność przyjętego sposobu w zakresie doboru funduszy zagranicznych, o czym świadczą poniższe wyniki.

Wyniki Millennium SFIO Funduszy Zagranicznych (EUR) na dzień 29.07.2005
 Subfundusz  Agresywny  Dynamiczny  Wzrostowy Stabilny Konserwatywny
Od początku działalności(28.02.05) 6,89% 5,59% 4,62% 3,40% 1,91%

Powyższe stopy zwrotu są to stopy zwrotu w Euro.
 
Jednostki uczestnictwa subfunduszy będą dostępne w oddziałach Millennium, Banku Millennium PRESTIGE oraz Open Finance od dnia 22 sierpnia 2005.