Informacje prasowe


02.08.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Millennium Leasing z pierwszą w Polsce umową leasingu z gwarancją BGK

Dzięki umowie Millennium Leasing z Bankiem Gospodarstwa Krajowego został uruchomiony limit gwarancyjny, który daje możliwość objęcia gwarancjami BGK umów leasingu zawieranych przez spółkę z firmami z sektora MŚP. Z tej możliwości skorzystał już pierwszy przedsiębiorca, który 30 lipca br. zawarł z Millennium Leasing umowę leasingu zabezpieczoną gwarancją BGK.

- Millennium Leasing jako pierwsza w Polsce firma leasingowa zaoferowała klientom możliwość zawierania umów leasingu objętych gwarancjami BGK. Dzięki programowi gwarancji BGK zwiększa się dostępność kapitału dla firm oraz ich możliwości inwestowania. To istotne wsparcie w sytuacji, w której w wielu sektorach gospodarki zmagamy się wciąż ze skompensowaniem skutków pandemii i zeszłorocznych turbulencji w działalności biznesowej – powiedział Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Dzięki umowie leasingu z gwarancją BGK przedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania na atrakcyjniejszych warunkach. Korzyści mogą odczuć m.in. w obniżonej marży leasingu, wydłużonym okresie trwania leasingu, zwiększonej kwocie leasingu czy obniżonym wymaganiom co do poziomu innych zabezpieczeń. BGK może objąć gwarancją do 80 proc. transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 10 lat.

- Ponad 60 proc. polskich przedsiębiorców uznaje leasing za najbardziej istotne źródło finansowania działalności. To dla nas bardzo ważne, by w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa przedsiębiorcy mieli do niego łatwiejszy dostęp. Dlatego przygotowaliśmy gwarancje dla leasingu, które pomogą wygenerować akcję leasingową o wartości 5,6 mld zł i wesprą przedsiębiorców oraz polską gospodarkę w trudnym okresie pandemii – mówi Halina Wiśniewska, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w BGK.

Gwarancja może stanowić zabezpieczenie transakcji leasingowych udzielanych przez tych leasingodawców, którym zostanie udostępniony limit gwarancyjny na podstawie umowy podpisanej z BGK. Udzielenie finansowania w drodze leasingu będzie oznaczało skorzystanie ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny, przy wsparciu finansowym państw członkowskich, wnoszących wkład do Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Celem tego funduszu jest ochrona gospodarki UE przed skutkami pandemii SARS-CoV-2.