Informacje prasowe


05.10.2015

Millennium Leasing ważnym uczestnikiem międzynarodowej konferencji „Energy Efficiency Finance Forum”

W uznaniu dla sukcesów w obszarze finansowania efektywności energetycznej, Wojciech Rybak, prezes Millennium Leasing, jako jeden z dwóch przedstawicieli polskich firm, wziął udział w panelu poświęconym integracji finansowania efektywności energetycznej z ofertą instytucji finansowych.

Konferencja poświęcona finansowaniu efektywności energetycznej odbyła się 16 – 17 września w Istambule. Jej celem było stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze skutecznych strategii biznesowych dla rozwoju i marketingu produktów finansowania inwestycji podnoszących efektywność energetyczną w prywatnych sektorach gospodarki. Konferencję zorganizował Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju we współpracy z Inicjatywą Finansową Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (UNEPFI). W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Komisji Unii Europejskiej, ONZ, rządów Turcji, Austrii, Francji oraz 50 instytucji finansowych z ponad 20 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Północnej.

Prezes Wojciech Rybak mówił m.in. o sukcesie Programu Finansowania Zrównoważonej Energii w Polsce ( PolSEFF), w ramach którego Millennium Leasing sfinansowało ponad 450 projektów w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na kwotę 200 milionów złotych. Po wyczerpaniu linii kredytowej programu, jako jedna z nielicznych instytucji finansowych w Polsce, zaczął oferować swój własny produkt będący kontynuacją idei PolSEFF.

Jest to wzorcowy przykład tego, w jaki sposób instytucje finansowe mogą łączyć działalność komercyjną z działaniami na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniem globalnemu ociepleniu. Rezultaty osiągnięte przy realizacji programu PolSEFF pokazały również, że Polska jest jednym z liderów wdrażania tego typu rozwiązań w Europie Środkowej i w krajach rozwijających się.

W ramach Programu PolSEFF sfinansowano ponad 2000 projektów inwestycyjnych zrealizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ich rezultacie zaoszczędzono 331 GWh energii rocznie i zredukowano roczną emisję CO2 o ponad 100 tysięcy ton.