Informacje prasowe


22.10.2002

Millennium BIG Bank GDAŃSKI rozszerza ofertę depozytową

Millennium BIG Bank Gdański S.A. poszerzył ofertę produktów depozytowych o nową lokatę. Millennium Wzrost jest 12 miesięczną lokatą terminową z oprocentowaniem wzrastającym z wraz kolejnymi trzymiesięcznymi okresami deponowania lokaty.

Produkt adresowany jest do Klientów indywidualnych, szukających atrakcyjniejszych form lokowania oszczędności niż tradycyjne lokaty bankowe. Lokata denominowana jest w PLN, minimalna kwota lokaty wynosi 5.000 PLN. Oprocentowanie lokaty jest stałe i zależne od salda, po upływie każdego trzymiesięcznego okresu deponowania środków ulega podwyższeniu zgodnie z Cennikiem Usług. Odsetki są płatne na koniec okresu lokaty, po upływie 12 miesięcy. W przypadku przedterminowej likwidacji lokaty, Klient otrzyma całość odsetek za miniony okres lokaty, jeśli zerwanie ja w dniu, w którym upływa 3, 6 lub 9 miesięcy deponowania pieniędzy.                       
 
W pozostałym okresie odsetki zostaną wypłacone wg następujących zasad: zerwanie lokaty w terminie pomiędzy 3 a 6 miesiącem odsetki wypłacane są za okres pierwszych 3 miesięcy, zerwanie lokaty w terminie pomiędzy 6 a 9 miesiącem odsetki wypłacane są za okres do 6 miesięcy, zerwanie lokaty w terminie pomiędzy 9 a 12 miesiącem odsetki są wypłacane są za okres do 9 miesięcy.
 
Jednocześnie oddziały Millennium prowadzą przyjmowanie zapisów na Certyfikaty Funduszu Inwestycyjnego FIZ Millennium Gwarantowany plus 20. Okres subskrypcji: 21.10 - 3.12.2002. Termin likwidacji 31.12.2003 r.

Fundusz Millennium Gwarantowany plus 20 jest funduszem bezpiecznym, którego większość aktywów inwestowana będzie w papiery dłużne (m.in. obligacje). Nabycie Certyfikatów Funduszu gwarantuje klientowi określony minimalny zysk.  Zysk z inwestycji będzie zwolniony z podatku, o ile Certyfikaty zostaną sprzedane na Giełdzie.