Informacje prasowe


02.09.2002

Millennium BBG rozpoczął subskrypcję Millokaty Inwestycyjnej

Millennium BIG Bank GDAŃSKI S.A. rozpoczął 2 września 2002 r. subskrypcję Millokaty Inwestycyjnej - nowoczesnej lokaty łączącej możliwość wypracowania wysokiego zysku związanego z rynkiem kapitałowym (indeks S&P 500) i gwarantowanego oprocentowania charakterystycznego dla lokat bankowych.

Subskrypcja trwa od 2 do 20 września 2002, a lokata zawierana jest na okres 2 lat od 23 września 2002 do 20 września 2004 roku.
Oprocentowanie lokaty składa się z dwóch części: gwarantowanej w wysokości 8 % za cały okres lokaty (2 lata) i dodatkowego zysku wynikającego z udziału we wzroście wartości indeksu giełdowego S&P 500. Klient zyskuje na wzroście indeksu - w przypadku spadku jego wartości nie ponosi żadnego ryzyka i otrzymuje gwarantowane odsetki. Indeks giełdowy S&P 500 obejmuje notowania największych firm amerykańskich m.in. American Express, Coca Cola, Microsoft, General Motors, Bank of New York, McDonald's.

Klient ma możliwość wcześniejszego wycofania środków. Jeśli wycofanie środków nastapi po 6 miesiącach od daty rozpoczęcia lokaty Klient otrzymuje 100% kapitału i odsetki naliczone za okres subskrypcji. W przypadku rezygnacji z lokaty w pierwszych 6 miesiącach okresu lokaty otrzymuje 95% kapitału oraz odsetki naliczone w okresie subskrypcji.

Minimalna kwota lokaty wynosi 3 000 PLN.
Lokata skierowana jest do Klientów indywidualnych Millennium oraz Millennium Biznes i dostępna w okresie subskrypcji w oddziałach Millennium BIG Bank GDAŃSKI S.A.