Informacje prasowe


26.11.2013

Millenet dla Przedsiębiorstw w nowej odsłonie

Bank Millennium uruchomił odświeżoną wersję systemu bankowości internetowej dla Przedsiębiorstw. Wprowadzone zmiany ułatwią korzystanie z najczęściej używanych funkcji oraz pomogą usprawnić bieżące zarządzanie finansami firmy.

Zmiany objęły zarówno aspekt wizualny jak i funkcjonalny systemu. Podstawową modyfikacją jest wprowadzenie nowego menu, które pozwala dotrzeć do każdej funkcji za pomocą nie więcej niż dwóch kliknięć. Teraz najczęściej używane funkcje systemu czyli: lista rachunków, lista wyciągów oraz przelew krajowy są dostępne już po jednym kliknięciu – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Wprowadzono również szereg ułatwień, które pozwolą Klientom szybciej i w prostszy sposób korzystać z kluczowych funkcjonalności: 

  • Wyszukiwanie rachunków – na większości ekranów wprowadzono nowy sposób wybierania rachunków, który umożliwia wyszukanie rachunku po jego numerze lub nazwie, a także po nazwie firmy.
  • Nowa strona pobierania wyciągów – strona do pobierania wyciągów została wzbogacona o informacje dotyczące wyciągu: numer wyciągu, nazwę właściciela rachunku, podsumowanie obrotów, saldo początkowe oraz końcowe. Wprowadzono także możliwość pobrania wielu wyciągów PDF oraz MT940 jednocześnie.
  • Definiowanie kolejności rachunków – każdy użytkownik może teraz samodzielnie zdecydować, w jakiej kolejności będą się pojawiały rachunki w systemie. Inna kolejność może być ustawiona dla przelewów krajowych, przelewów zagranicznych oraz ekranu z listą rachunków.
  • Grupy rachunków – Klienci posiadający większą liczbę rachunków mogą podzielić je na dowolne grupy, co ułatwi późniejsze sortowanie i wyszukiwanie rachunków na listach.
  • Nowa lista lokat – nowa lista lokat umożliwia oglądanie trwających oraz zakończonych depozytów. Istnieje także możliwość pobrania elektronicznej wersji potwierdzenia depozytu.

Jak wynika z badania „Monitor Finansowy Firm 2013" przeprowadzonego przez firmę GfK Polonia, 92% polskich przedsiębiorców korzysta z bankowości internetowej, a blisko 60% wskazuje ją jako szczególnie ważną dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w ciągu najbliższych kilku lat (Dane dotyczą firm o obrotach powyżej 5 mln zł, działających w Polsce. Badanie przeprowadzono w okresie 24 maja – 15 lipca 2013 r. na ogólnopolskiej próbie liczącej 1026 firm).  Przytoczone wyniki badań jasno wskazują, że jakość rozwiązań oferowanych za pośrednictwem bankowości internetowej ma duże znaczenie dla przedsiębiorców. Aby jak najlepiej spełnić ich oczekiwania, odświeżona wersja Millenetu została zaprojektowana w oparciu o ankiety przeprowadzane wśród Klientów, zgłaszane przez nich na bieżąco uwagi oraz analizę statystyk najczęściej używanych funkcji. Wprowadzenie zmian poprzedziło także szereg testów z użytkownikami.  

W celu umożliwienia Klientom zapoznania się ze zmianami i płynnego przejścia do nowej wersji systemu, przez kilka tygodni będzie możliwe korzystanie zarówno z jego starej, jak i z nowej wersji.