Informacje prasowe


08.04.2002

Millekredyt DOM w CHF

Millennium BIG Bank Gdański S.A. wprowadził kredyty mieszkaniowe denominowane w frankach szwajcarskich. Dodatkowo, istniejąca oferta kredytowa w zakresie kredytu na spłatę innych kredytów mieszkaniowych została rozszerzona o kredyt na spłatę innego kredytu mieszkaniowego z możliwością objęcia kredytem wydatków związanych z udzieleniem kredytu.

Kredyty denominowane w frankach szwajcarskich są jednymi z najniżej oprocentowanych na rynku. Oprocentowanie, tak jak w przypadku innych kredytów mieszkaniowych udzielanych przez Millennium, zależy od wysokości wkładu własnego kredytobiorcy: gdy udział własny stanowi powyżej 50% oprocentowanie wynosi 3,83%, gdy udział własny stanowi powyżej 30% do 50% - 4,33%, a w przypadku udziału do 30% - 4,83%.
Nowa wersja kredytu na spłatę innego kredytu mieszkaniowego zakłada możliwość objęcia kredytem wydatków związanych z udzieleniem kredytu, a w szczególności następujące pozycje: prowizję od wcześniejszej spłaty kredytu w innym banku, prowizję od udzielenia nowego kredytu w banku, opłaty z tytułu wyceny / kontroli inwestycji (zleconych przez Bank), wydatki związane z ustanowieniem zabezpieczeń (w tym m.in. opłatę skarbową od wystawienia weksla własnego in blanco, podatek od czynności cywilnoprawnych i opłatę sądową w związku z ustanowieniem hipoteki).
Do polowy kwietnia trwa kampania reklamowa kredytów mieszkaniowych. Na czas akcji promocyjnej Bank obniżył wysokość prowizji za przyznanie kredytu. Klienci, którzy w trakcie trwania kampanii dokonają symulacji kredytowej a następnie w ciągu 5 dni złożą kompletny wniosek o kredyt zapłacą jedynie 0,5% prowizji od wartości zaciągniętego kredytu. Jeśli wniosek zostanie złożony w przeciągu 10 dni będzie to prowizja w wysokości 1% wartości zaciągniętego kredytu. Standardowa prowizja pobierana przez Bank wynosi 1,5%.
MilleKredyt DOM jest pakietem kredytów przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których docelowym zabezpieczeniem jest hipoteka.
Kredyt udzielany jest z przeznaczeniem na: zakup nieruchomości na rynku pierwotnym bądź wtórnym, budowę realizowaną przez spółdzielnię bądź dewelopera, zakup nieruchomości w trakcie budowy, samodzielną budowę bądź dokończenie budowy domu, zakup działki budowlanej, spłatę/refinansowanie innego kredytu mieszkaniowego, modernizację, rozbudowę lub remont domu bądź mieszkania.
Kredyty są udzielane w złotówkach, dolarach amerykańskich, Euro oraz frankach szwajcarskich i są dostępne w sieci Millennium oraz w oddziałach BIG Banku GDAŃSKIEGO.
Bank oferuje kredytobiorcom korzystne warunki kredytowe: długi okres finansowania (do 30 lat), niskie oprocentowanie, niski poziom udziału środków własnych - 20% lub 10%, brak opłat za rozpatrzenie wniosku i możliwość przewalutowania kredytu.
Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej opartej o: WIBOR 3M - w przypadku kredytów złotowych, LIBOR 6M dla USD- kredyty dolarowe, LIBOR 6M dla CHF - dla kredytów we frankach szwajcarskich, EURIBOR 6M - kredyty w Euro oraz według stopy referencyjnej powiększonej o marżę banku. Oprocentowanie kredytu jest uzależnione od wysokości udziału własnego Klienta. Bank oferuje możliwość stałego oprocentowania kredytu przez pierwsze 12 miesięcy.