Informacje prasowe


06.06.2018

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Milionowe Konto 360° Banku Millennium otwarte w Braniewie

Posiadaczką milionowego Konta 360° jest Pani Danuta. Aby uczcić to wydarzenie, bank przyznał klientce specjalna nagrodę – przelew na rachunek w wysokości 360 zł miesięcznie przez najbliższy rok. Uroczyste przekazanie nagrody odbyło się w placówce w Braniewie, gdzie został otwarty milionowy rachunek.

- Milion Kont 360° to ważny moment dla banku, cieszymy się więc, że mogliśmy w ten sposób uhonorować jego posiadaczkę. Tworzyliśmy konto przed czterema laty z myślą o codziennych potrzebach klientów i widzimy, że jego oferta jest nieustannie atrakcyjna. Konto jest jednym z najchętniej otwieranych rachunków osobistych w Polsce. - mówi Przemysław Dukiel, Kierujący Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

- Bardzo się cieszymy, że milionowe konto zostało otwarte w naszej placówce. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Braniewa i okolic do zapoznania się z naszą ofertą. Warto wypróbować Konto 360°, cenione przez klientów za brak opłat, atrakcyjny pakiet assistance i możliwości korzystania z rachunku w dowolnym miejscu i czasie, za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej oraz nowoczesnej aplikacji mobilnej. – mówi Elżbieta Łutaj, Kierująca placówką 222 w Braniewie.

Konto 360º to rachunek, w którym po spełnieniu dwóch prostych warunków najważniejsze opłaty są ograniczone do zera:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za kartę do konta,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

Wystarczy, że w każdym miesiącu suma wpływów zewnętrznych wyniesie min. 1000 zł oraz dokonana zostanie min. jedna płatność kartą do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo, niezależnie od spełnienia warunków, klienci nie płacą za zlecenia stałe, krajowe przelewy w złotych przez internet i aplikację mobilną oraz za przelewy na e-mail lub numer telefonu.

Z kontem oferowane jest bezpłatne przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku ubezpieczenie assistance. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, posiadacze rachunku mogą przez całą dobę skorzystać z wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki, a w razie zdarzenia losowego - m.in. z interwencji hydraulika czy elektryka oraz z naprawy sprzętu AGD/RTV/PC, smartfona i tabletu czy zakupu urządzenia mobilnego w razie kradzieży z włamaniem. Klient może skorzystać aż z 7 interwencji w roku.

Konto 360º to propozycja dla całej rodziny. Bank oferuje również Konto 360°Junior i Konto 360º Student, które „rosną” wraz z posiadaczem i dostosowują się do potrzeb zmieniających się wraz z wiekiem. Jeżeli klient nie zdecyduje inaczej, w chwili 18 urodzin Konto 360°Junior przekształca się w Konto 360º Student, a w momencie ukończenia 26. roku życia staje się w pełni „dorosłą” wersją rachunku, automatycznie i bez zbędnych formalności. Konta 360° Junior i 360º Student są bezwarunkowo bezpłatne, a karta i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezpłatne, jeżeli zostanie dokonana min. jedna transakcja miesięcznie kartą do konta lub BLIKIEM.

Nota prawna

 • Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat.
 • Konto 360° Junior jest prowadzone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Korzystanie z karty do konta oraz kanałów bankowości elektronicznej jest dostępne powyżej 13 lat.
 • Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych przez Millenet i aplikację mobilną.
 • Wypłata z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych.
 • Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium S.A.
 • Do Konta 360° oferowany jest opcjonalny „Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniający do 7 świadczeń assistance (medycznych/domowych) w ciągu roku, bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,98 zł.
 • Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK, a także Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Regulaminie Oferty „Pakiet Bardzo Pomocny”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu „Pakiet Bardzo Pomocny”, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl