Informacje prasowe


22.05.2018

Udostępnij

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin
Milion Kont 360° w Banku Millennium

Bank Millennium świętuje milion Kont 360°. Milionowe Konto 360° zostało otwarte w Braniewie, a jego posiadaczka otrzyma od banku przelew w wysokości 360 zł miesięcznie przez najbliższy rok. Konto 360° jest jednym z najlepiej sprzedających się rachunków osobistych w Polsce. Mimo wielu zmian na rynku bankowym, jego oferta cenowa od momentu wprowadzenia pozostała bez zmian.

- Konto 360° jest kluczowe dla strategii akwizycyjnej banku – w ciągu najbliższych trzech lat planujemy zdobyć dzięki niemu 600 tys. nowych, aktywnych klientów. Tworzyliśmy konto przed czterema laty z myślą o codziennych potrzebach klientów, dlatego oprócz bardzo dobrych warunków cenowych zaoferowaliśmy wraz z nim bezpłatny przez 12 miesięcy, szeroki pakiet assistance. Na sukces Konta 360° wpłynął też fakt, że jest ono bramą do wielu innowacyjnych usług, dostępnych online i mobilnie. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie, takie jak biometria, rozszerzona rzeczywistość, tokenizacja czy wkrótce robo-doradztwo. – mówi Przemysław Dukiel, Kierujący Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Konto 360° równie chętnie otwierają kobiety (48%), jak i mężczyźni (52%). Co ciekawe, ponad 45% jego posiadaczy to osoby poniżej 30 roku życia. Od momentu wprowadzenia Kont 360° na rynek, ich posiadacze zrealizowali blisko 70 milionów przelewów i dokonali ponad 250 milionów transakcji kartami. W programie rekomendacyjnym „Lubię to polecam”, w którym klienci polecają swoim znajomym założenie Konta 360° i Konta 360° Student, zarejestrowało się już ponad 240 tys. zadowolonych klientów. NPS* dla całego banku wynosi 51, a dla posiadaczy Kont 360° jest jeszcze wyższy i osiąga poziom 58.

- Pakiet assistance jest znakiem rozpoznawczym Konta 360°. Klienci bardzo cenią sobie możliwość korzystania z pomocy w trudnych sytuacjach życia codziennego. Równie często korzystają z pomocy w ramach assistance domowego (najczęściej z usług hydraulika, specjalisty RTV/AGD i elektryka), jak i medycznego (w większości z wizyt domowych pediatry w związku z chorobą dziecka). – mówi Urszula Łuszczewska, Kierująca Wydziałem Ubezpieczeń w Banku Millennium.

Konto 360o to nowoczesny rachunek, w którym po spełnieniu dwóch prostych warunków najważniejsze opłaty są ograniczone do zera:

 • 0 zł za prowadzenie konta,
 • 0 zł za kartę do konta,
 • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce,
 • 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą.

Wystarczy, że w każdym miesiącu suma wpływów zewnętrznych wyniesie min. 1000 zł oraz dokonana zostanie min. jedna płatność kartą do konta lub BLIKIEM. Dodatkowo, niezależnie od spełnienia warunków, klienci nie płacą za zlecenia stałe, krajowe przelewy w złotych przez internet i aplikację mobilną oraz za przelewy na e-mail lub numer telefonu.

Z kontem oferowane jest bezpłatne przez 12 miesięcy od otwarcia rachunku ubezpieczenie assistance. W przypadku nagłej choroby lub nieszczęśliwego wypadku, posiadacze rachunku mogą przez całą dobę skorzystać z wizyty domowej lekarza lub pielęgniarki, a w razie zdarzenia losowego - m.in. z interwencji hydraulika czy elektryka oraz z naprawy sprzętu AGD/RTV/PC, smartfona i tabletu czy zakupu urządzenia mobilnego w razie kradzieży z włamaniem. Klient może skorzystać aż z 7 interwencji w roku.

Konto 360o to propozycja dla całej rodziny. Bank oferuje również Konto 360°Junior i Konto 360o Student, które „rosną” wraz z posiadaczem i dostosowują się do potrzeb zmieniających się wraz z wiekiem. Jeżeli klient nie zdecyduje inaczej, w chwili 18 urodzin Konto 360°Junior przekształca się w Konto 360o Student, a w momencie ukończenia 26. roku życia staje się w pełni „dorosłą” wersją rachunku, automatycznie i bez zbędnych formalności. Konta 360° Junior i 360o Student są bezwarunkowo bezpłatne, a karta i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bezpłatne, jeżeli zostanie dokonana min. jedna transakcja miesięcznie kartą do konta lub BLIKIEM.

* NPS czyli miara lojalności klientów wyrażona prawdopodobieństwem polecenia banku rodzinie lub znajomym. Wewnętrzne badanie satysfakcji klientów detalicznych Banku Millennium zrealizowane w 3. kwartale 2017 r. na reprezentatywnej, 1000-osobowej próbie klientów banku. Technika badawcza: CATI.

Nota prawna

 • Konto 360° Student jest prowadzone dla osób w wieku 18-26 lat.
 • Konto 360° Junior jest prowadzone dla osób w wieku poniżej 18 lat. Korzystanie z karty do konta oraz kanałów bankowości elektronicznej jest dostępne powyżej 13 lat.
 • Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych przez Millenet i aplikację mobilną.
 • Wypłata z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych.
 • Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium S.A.
 • Do Konta 360° oferowany jest opcjonalny „Pakiet Bardzo Pomocny” uprawniający do 7 świadczeń assistance (medycznych/domowych) w ciągu roku, bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,98 zł.
 • Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK, a także Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, Regulaminie Oferty „Pakiet Bardzo Pomocny”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu „Pakiet Bardzo Pomocny”, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl.