Informacje prasowe


22.11.2017

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Maria Campos Wizjonerem Rynku IT@BANK

Maria Campos, członek zarządu Banku Millennium, odpowiedzialna za obszar IT, otrzymała wczoraj indywidualną nagrodę specjalną Wizjonera Rynku 2017. Podczas konferencji IT@Bank nagrodę wręczyli Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich i Stanisław Brzeg-Wieluński, redaktor naczelny „Miesięcznika Finansowego BANK”.

Marię Campos wyróżniono za strategiczne podejście do roli informatyki w rozwoju nowoczesnej bankowości; za sprawne i innowacyjne zarządzanie obszarem nowych technologii i  efektywne wspieranie biznesu w kilkudziesięciu innowacyjnych projektach, dzięki którym Bank Millennium stał się liderem bankowości cyfrowej na polskim rynku. W szczególności w ostatnim roku za uruchomienie intuicyjnej, mobilnej aplikacji zakupowej goodie.pl, rozszerzającej paletę kanałów dotarcia do obecnych i przyszłych klientów banku.

IT@BANK to największa doroczna konferencja w Polsce poświęcona kwestiom informatyki bankowej, która gromadzi elitarne grono decydentów IT z banków, firm ubezpieczeniowych, SKOK-ów oraz firm technologicznych. Organizatorem jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji, wydawca „Miesięcznika Finansowego BANK” we współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej oraz Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich. Konferencja uważana jest za jedną z najważniejszych ogólnopolskich imprez branżowych, podczas której prezentowane są najnowsze technologie wykorzystywane w bankowym IT.