Informacje prasowe


12.09.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Lubelskie i Łódzkie w pogoni za liderami innowacyjności

Według najnowszego rankingu „Indeks Millennium 2019 – Potencjał Innowacyjności Regionów” w czołówce najbardziej innowacyjnych województw pozostają duże ośrodki biznesowe i akademickie - mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Zaskoczeniem są jednak wyniki mniejszych województw. W ciągu ostatnich 5 lat najbardziej swój potencjał zwiększyła Lubelszczyzna. Pozytywnie wyróżnia się też województwo łódzkie, które awansowało na 7. miejsce w rankingu. Motorem rozwoju innowacyjności, oprócz wykształconej kadry, liczby patentów oraz wydatków na badania i rozwój, są zaufanie i współpraca w regionach.

Wyniki tegorocznej, czwartej edycji rankingu „Indeks Millennium” nie wskazują na znaczące zmiany w potencjale innowacyjności polskich regionów. Pierwsze dwa miejsca w zestawieniu zajmują województwa mazowieckie i małopolskie. Ich atutem są silne aglomeracje miejskie z rozbudowaną bazą naukową i rozwiniętym biznesem. Współpraca biznesu i nauki silnie wpływa na rozwój sektora innowacyjnych usług i przemysłu. Korzysta na tym m.in. sektor nowoczesnych usług wsparcia dla biznesu w obszarach IT, zakupów oraz badań i rozwoju. Mocną stroną trzeciego w rankingu województwa dolnośląskiego jest natomiast duża wydajność pracy. Jest ona w dużym stopniu efektem produktywnego górnictwa i przetwórstwa przemysłowego, odgrywających istotną rolę w gospodarce regionu.

W czołówce najbardziej innowacyjnych województw utrzymuje się również pomorskie, silny ośrodek działalności badawczo - rozwojowej. Przekłada się to bezpośrednio na znaczące wydatki na badania i rozwój oraz wysokie zatrudnienie w tym sektorze. Pomorskie posiada także wysoki odsetek studentów kończących kierunki techniczno - przyrodnicze, przygotowujące do pracy w obszarach o dużym potencjale powstawania innowacyjnych rozwiązań.

- W porównaniu z ubiegłoroczną edycją „Indeksu Millennium”, w tegorocznym zestawieniu awansowało pięć województw: kujawsko – pomorskie, lubuskie, łódzkie, śląskie i zachodniopomorskie. Nie były to jednak duże awanse – tylko o jedną pozycję. Wynikały one najczęściej ze zwiększenia wydatków na badania i rozwój oraz większej liczby studentów. Warto również zwrócić uwagę na wynik województwa łódzkiego, które w tym roku wyprzedziło Wielkopolskę. Łódź jako ośrodek przemysłowo – usługowy zyskuje na znaczeniu, a centralna lokalizacja, coraz lepsza infrastruktura i obecność dużego ośrodka akademickiego sprzyjają odbudowie potencjału regionu. – mówi Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku Millennium i jeden z autorów raportu.

Indeks Millennium 2019 – miejsca województw w rankingu

Podobnie jak w poprzednich latach, na ostatnich miejscach zestawienia znalazły się województwa warmińsko-mazurskie, lubuskie i świętokrzyskie. Niską pozycję regionów w rankingu determinuje ich relatywnie małe uprzemysłowienie i słabo rozwinięta infrastruktura edukacyjna. Znajduje to odzwierciedlenie w małej aktywności naukowo – badawczej, niskiej liczbie patentów i małych nakładach na badania i rozwój. W konsekwencji prowadzi to do niskiej wydajności pracy i małej stopy wartości dodanej generowanej przez lokalne firmy.

– To, co zwraca uwagę w wymienionych regionach, to relatywnie wysoka efektywność lokalnych innowatorów. Mimo że dysponują mniejszymi nakładami i zasobami, osiągają relatywnie lepsze efekty w postaci wyższej wydajności pracy czy liczby uzyskanych patentów. Niestety, biorąc pod uwagę skalę tych regionów, nie jest im łatwo nadganiać dystans do liderów – ocenia ekonomista Banku Millennium.

W tegorocznym rankingu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów” zaskakuje wzrost dysproporcji między liderem zestawienia – województwem mazowieckim, a pozostałymi regionami. Żadne z województw nie zdołało zmniejszyć dystansu do rankingowej „jedynki”, choć zachodniopomorskie i kujawsko - pomorskie w najmniejszym stopniu oddaliły się od lidera w porównaniu z poprzednim rokiem. Największe rozbieżności dotyczyły głównie wydajności pracy i liczby uzyskanych patentów. Zmniejszyły się natomiast różnice na polu aktywności badawczo – rozwojowej, zwłaszcza w zakresie wydatków na badania i rozwój.

Indeks Millennium – porównanie wyników 2019/2018

- W raporcie „Indeks Millennium 2019” uwidocznił się wpływ zaufania i współpracy regionalnej na wzrost potencjału gospodarczego i innowacyjnego. Województwa, w których firmy współpracują ze sobą, osiągają lepsze wyniki w innowacyjności. Lubelszczyzna i Podkarpacie to doskonałe przykłady regionów, w których potencjał innowacyjności jest wyższy niż siła ich gospodarki, mierzona udziałem wytworzonego PKB. Nieprzypadkowo są to również regiony, w których odsetek firm współpracujących ze sobą na rzecz innowacyjności jest najwyższy. – komentuje Grzegorz Maliszewski. - Zaufanie wyzwala potencjał dający wymierne korzyści bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Jest to szczególnie ważny aspekt w przypadku regionów, które nie są dużymi ośrodkami gospodarczymi, przez co nie dysponują zniewalającymi zasobami finansowymi. Pokazuje to jak istotne jest budowanie zaufania i kultury współpracy między wszystkimi uczestnikami procesu innowacyjności – przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczo - rozwojowymi, władzą lokalną i centralną. – dodaje ekspert.

Indeks Millennium 2019 - 5 kryteriów innowacyjności

„Indeks Millennium 2019 - Potencjał Innowacyjności Regionów” jest autorskim badaniem opracowanym przez Bank Millennium z wykorzystaniem ostatnich dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego i bazy Pont Info. Wyniki rankingu powstały z sumowania wyników w 5 kategoriach, które według ekspertów Banku w największym stopniu wpływają na potencjał innowacyjności regionów. Są to: wydajność pracy, wydatki na badania i rozwój (B+R), liczba studentów, liczba pracujących w B+R i liczba wydanych patentów. Tegoroczna edycja „Indeksu Millennium” została uzupełniona o komentarze ekspertów, którzy wskazują najważniejsze dla rozwoju innowacyjności czynniki, w tym zaufanie i współpracę.

Szczegółowe wyniki rankingu znajdują się w raporcie na stronie: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/centrum-prasowe#indeks-Millennium