Informacje prasowe


19.02.2002

Lokata Prestige Euro Stoxx 50

NOWA OFERTA MILLENNIUM PRESTIGE -LOKATA PRESTIGE EURO STOXX 50

Bank Millennium PRESTIGE - linia bankowości prywatnej BIG Banku GDAŃSKIEGO SA wprowadził do swojej oferty lokatę PRESTIGE EURO STOXX 50". Lokata łączy w sobie funkcję depozytową i inwestycyjną z ochroną antypodatkową części wypłacanych odsetek. Część inwestycyjna została oparta o indeks Dow Jones Euro Stoxx 50. Subskrypcja trwa do 28.02.2002 r.
Kwota lokaty dzielona jest na dwie części : inwestycyjną i lokacyjną o charakterze dyskontowym
 • Część inwestycyjna (50% kapitału) - jest indeksowana w zależności od zmian Indeksu Dow Jones Euro Stoxx 50.
  • Okres lokaty wynosi 3 lata , to jest od 28.02.2002 r. do 28.02.2005 r.
 • Część depozytowa (50% kapitału) - jest inwestowana w lokatę dyskontową
  • Okres lokaty wynosi 1 rok , to jest od 28.02.2002 r. do 28.02.2003 r.
  • Wysokość oprocentowania - 10,50 % p.a,
  • Odsetki nie podlegają opodatkowaniu.
Minimalna kwota lokaty wynosi 10 tys zł.
Indeks DJ EURO STOXX 50 składa się z 50 akcji największych spółek europejskich, takich jak Nokia, Royal Dutch, Siemens, DeutcheTelekom z wielu dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki o kapitalizacji przekraczającej 1,5 bln Euro. Oczekiwany dynamiczny rozwój największych firm europejskich znajdzie odzwierciedlenie w wartości indeksu, co może w przyszłości przełożyć się na wysoką stopę zwrotu z LOKATY PRESTIGE EURO STOXX 50.
W okresie subskrypcji, środki zdeklarowane na Lokatę Prestige Euro Stoxx 50 mogą zostać efektywnie zagospodarowane, poprzez ich zdeponowanie na "lokacie pomostowej" oprocentowanej na 10% p.a.
Najważniejsze, z punktu widzenia Klienta, cechy lokaty to :
 • antypodatkowy charakter części depozytowej
 • najwyższe na rynku oprocentowanie części depozytowej charakterystycznej dla lokat dyskontowych
 • możliwość dysponowania odsetkami w dniu zawarcia umowy i ich reinwestycji, co znacznie podnosi stopę zwrotu
 • możliwość osiągnięcia nieograniczonych zysków z części inwestycyjnej
 • uzależnienie wysokości wypłacanych odsetek od rozwoju największych firm europejskich
 • gwarancja wypłaty kapitału