Informacje prasowe


02.06.2010

Lokata Inwestycyjna Szlachetny Koszyk w Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął subskrypcję Lokaty Inwestycyjnej Szlachetny Koszyk. Produkt może wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu (9% w skali roku) przy pełnej gwarancji kapitału.

Lokata Inwestycyjna Szlachetny Koszyk oparta jest o koszyk metali szlachetnych, w skład którego wchodzą złoto, srebro i platyna. Jest to produkt nastawiony na wygenerowanie wysokiego zysku - 9% w skali roku - przy założeniu, że ceny wszystkich trzech metali szlachetnych będących podstawą inwestycji w dniu II obserwacji będą równe lub wyższe niż w dniu I obserwacji.
Warunki Lokaty Inwestycyjnej Szlachetny Koszyk:

  • Jeżeli wszystkie metale z koszyka odnotują wzrost cen lub ich ceny pozostaną na niezmiennym poziomie, zysk z lokaty wyniesie 9%
  • Oprocentowanie lokaty w okresie subskrypcji wynosi 4%
  • W przypadku zerwania lokaty przed terminem zapadalności, a po rozpoczęciu okresu inwestycji, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości inwestycji
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota inwestycji: 2000 zł
  • Brak opłat związanych z otwarciem Lokaty Inwestycyjnej.

Lokata Inwestycyjna Szlachetny Koszyk - ważne daty:

  • Okres subskrypcji: 1 - 29 czerwca 2010 r.
  • Okres inwestycji: 30 czerwca 2010 r. - 30 czerwca 2011 r. (1 rok)
  • I obserwacja: 30 czerwca 2010 r.
  • II obserwacja: 27 czerwca 2011 r.

Lokatę można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.