Informacje prasowe


07.04.2010

Lokata Inwestycyjna Amerykańskie Giganty w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadził do oferty Lokatę Inwestycyjną Amerykańskie Giganty. Produkt jest skierowany do Klientów poszukujących inwestycji opartej na amerykańskim rynku akcji, która może wygenerować atrakcyjną stopę zwrotu przy pełnej gwarancji kapitału.

Lokata Amerykańskie Giganty jest produktem inwestycyjnym opartym na cenach akcji sześciu amerykańskich spółek: CATERPILLAR, GENERAL ELECTRIC, NIKE, UNITED PARCEL SERVICE, WALMART STORES i EXXON MOBIL. Lokata nastawiona jest na wygenerowanie wysokich zysków przy założeniu, że walory przynajmniej pięciu z sześciu spółek będących podstawą inwestycji nie zostaną przecenione lub ich wartość wzrośnie.
Jeśli w dacie końcowej obserwacji (po roku) ceny akcji przynajmniej pięciu z sześciu spółek będą na poziomie równym lub wyższym od poziomu początkowego, zysk z inwestycji wyniesie 10%. W okresie subskrypcji lokata oprocentowana jest w wysokości 4% w skali roku.
Najważniejsze cechy produktu:
  • 100% gwarancji kapitału w dniu zapadalności lokaty
  • Okres subskrypcji: 06.04.2010 - 28.04.2010 r.
  • Okres inwestycji: 29.04.2010 - 29.04.2011 r.
  • Obserwacja początkowa: 29.04.2010 r.
  • Obserwacja końcowa: 26.04.2011 r.
  • W przypadku zerwania lokaty inwestycyjnej przed terminem zapadalności, a po rozpoczęciu okresu inwestycji, pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 3% wartości inwestycji
  • Waluta inwestycji: PLN
  •  Minimalna kwota inwestycji: 2000 zł
  • Brak opłat związanych z otwarciem Lokaty Inwestycyjnej.
Lokatę można założyć w oddziałach Banku Millennium na terenie całego kraju oraz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Millenet.