Informacje prasowe


26.03.2014

Lokata Horyzont Zysku w Banku Millennium

Bank Millennium wprowadził do oferty nową, długoterminową lokatę Horyzont Zysku dla nowych środków wpłaconych do Banku. Lokatę można założyć na 15, 18 i 24 miesiące i zyskać, w zależności od okresu, nawet 3,5% w skali roku.

Lokatę Horyzont Zysku można założyć dla nowych środków w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł. W zależności od okresu trwania lokaty, oprocentowanie wynosi:

  • 3,10% w skali roku dla lokaty 15-miesięcznej
  • 3,30% w skali roku dla lokaty 18-miesięcznej
  • 3,50% w skali roku dla lokaty 24-miesięcznej

Konsekwencja i systematyczność to klucz do efektywnego odkładania pieniędzy. Zachęcamy naszych Klientów do długoterminowego oszczędzania, oferując korzystne oprocentowanie oraz możliwość wyboru spośród trzech okresów trwania lokaty. Obecnie brak jest sygnałów o możliwości podwyższenia stóp procentowych w ciągu najbliższych miesięcy. W tej sytuacji lokata na dłuższy okres staje się jeszcze lepszą propozycją. Naszą bardzo atrakcyjną ofertę lokat na krótsze okresy teraz dodatkowo wzmacniamy produktem o dłuższym horyzoncie - mówi Marek Ubysz, Kierujący Wydziałem Produktów Oszczędnościowych w Banku Millennium.

Horyzont Zysku jest lokatą nieodnawialną. Klient może złożyć dyspozycję automatycznego przekazania środków na Konto Oszczędnościowe po zakończeniu lokaty. Lokatę Horyzont Zysku można otworzyć w oddziałach Banku Millennium w całej Polsce. Każdy Klient może założyć jedną lokatę na dany okres.