Informacje prasowe


18.12.2013

Leasing z poręczeniem w Millennium Leasing

27 listopada 2013 roku spółka Millennium Leasing podpisała umowę o współpracy z konsorcjum regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych, tworzących Krajową Grupę Poręczeniową. W efekcie podpisanej umowy Millennium Leasing, jako druga firma leasingowa w Polsce, już wkrótce zaoferuje poręczenia transakcji leasingowych przedsiębiorcom z 7 województw.

Celem wprowadzenia do oferty nowego produktu Leasing z poręczeniem Funduszu jest ułatwienie dostępu mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) do źródeł finansowania maszyn i urządzeń, a przez to umożliwienie im rozwoju na atrakcyjnych i korzystnych warunkach, przy niskim udziale własnym. Wprowadzenie produktu podwyższy także poziom dostępności leasingu dla przedsiębiorców, którzy niedawno zaistnieli na rynku, a zamierzają sfinansować maszyny lub urządzenia, nie mając odpowiednich środków własnych lub historii kredytowej.

Długofalowym efektem współpracy z Krajową Grupą Poręczeniową i wprowadzenia przez Millennium Leasing nowego produktu będzie umożliwienie przedsiębiorcom tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości – mówi Katarzyna Milej, Dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Millennium Leasing.

W ramach Krajowej Grupy Poręczeniowej działa 21 regionalnych i lokalnych funduszy poręczeniowych z udziałem kapitałowym Banku Gospodarstwa Krajowego, które stanowią 47% ogólnej liczby funduszy działających w Polsce. Celem Grupy jest współpraca przy przygotowaniu standaryzacji usług na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym. W 2013 roku Grupa przyjęła jednolite zasady udzielania poręczeń dla finansowania w formie leasingu. O sile Grupy stanowi jej aktywność na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym, wyrażona w wartości udzielonych poręczeń. W 2012 roku akcja poręczeniowa funduszy z Grupy przekraczała już 82% wartości wszystkich udzielonych poręczeń w Polsce, a wartość aktywnych poręczeń na koniec roku 2012 wyniosła ponad 980 mln zł. Formuła Konsorcjum Grupy KGP jest otwarta, i w kolejnych miesiącach planujemy rozszerzenie jej działania o fundusze poręczeniowe z pozostałych województw. To innowacyjne działanie na rynku poręczeniowo-gwarancyjnym pozwoli na wprowadzenie jednolitych standardów poręczeniowych w całym kraju, w oparciu o proste organizacyjnie rozwiązania – mówi Marek Stefanina Prezes Krajowej Grupy Poręczeniowej. 

Millennium Leasing działa w branży finansowej od 22 lat, co czyni ze spółki doświadczonego partnera w interesach. Świadczy o tym również zaufanie blisko 40 tys. Klientów, zawarcie ponad 123 tys. umów, 64 placówki na terenie całego kraju oraz doświadczona kadra Doradców i pracowników centrali.