Informacje prasowe


27.06.2005

Kredyt na zakup akcji Zakładów Chemicznych Police - MilleKredyt Akcje w Banku Millennium

Od 27 czerwca do 1 lipca br. MilleKredyt Akcje Banku Millennium - kredyt na zakup papierów wartościowych, oferowanych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej - umożliwia zakup akcji Zakładów Chemicznych Police S.A. O MilleKredyt Akcje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają lub założą rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim oraz konto osobiste w Banku Millennium.

W ramach MilleKredytu Akcje, Bank Millennium kredytuje zakup do 15-krotności wartości wkładu własnego osoby planującej nabycie akcji Z. Ch. Police S.A. w ofercie publicznej. Oprocentowanie od dnia uruchomienia kredytu do dnia 12 lipca br. wynosi 0%, a od dnia  13 lipca  wynosi aktualnie 6,75% (WIBOR 1M plus 1 punkt proc. marży).
 
Kredyt na zakup akcji Zakładów Chemicznych. Police S.A. jest dostępny w oddziałach Millennium i Banku Millennium Prestige. Maksymalny okres kredytowania to 12 miesięcy. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 PLN, a opłata przygotowawcza liczona od kwoty przyznanego kredytu to 0,2%. Odsetki są płatne miesięcznie, przy czym dostępna jest jednorazowa spłata z możliwością częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty. Bank zapewnia również obsługę klientów w zakresie składania zapisu na akcje Z. Ch. Police.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 0 801 331 331. Aby załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu i dokonaniem zapisu na akcje w Millennium Domu Maklerskim klient powinien odwiedzić najbliższy oddział Millennium lub Banku Millennium Prestige. 
 
MilleKredyt Akcje w Banku Millennium 
 
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupu papierów wartościowych za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmowana jest podczas jednej wizyty klienta w oddziale Millennium lub Banku Millennium Prestige. Warunki kredytowania, m.in.: minimalna kwota kredytu, wysokość kredytu w stosunku do wkładu własnego (wskaźnik kredytowania) oraz okres kredytowania ustalane
są indywidualnie dla poszczególnych ofert sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Kredyt jest uruchamiany w formie przelewu środków na rachunek inwestycyjny kredytobiorcy
w Millennium Domu Maklerskim S.A.
 
Po dokonaniu przydziału papierów wartościowych środki pieniężne znajdujące się na rachunku inwestycyjnym kredytobiorcy przekazywane są automatycznie na poczet spłaty kredytu bez konieczności składania odrębnych dyspozycji przez klienta.