Informacje prasowe


02.09.2005

Kredyt na zakup akcji PGNiG SA - MilleKredyt Akcje w Banku Millennium

Od 1 do 9 września br. MilleKredyt Akcje Banku Millennium - na zakup papierów wartościowych oferowanych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej - umożliwia zakup akcji PGNiG SA. O MilleKredyt Akcje mogą ubiegać się osoby fizyczne, które posiadają lub założą rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim oraz konto osobiste w Banku Millennium.

W ramach MilleKredytu Akcje, Bank Millennium kredytuje zakup do 22-krotności wartości wkładu własnego osoby planującej nabycie akcji PGNiG SA w ofercie publicznej. Oprocentowanie od dnia uruchomienia kredytu do dnia  20 września br. włącznie wynosi 0%, a od dnia  21 września wynosi 6% (WIBOR 1M plus 1 punkt proc. marży). Od Klientów, którzy kupią MilleKredyt Akcje i jednocześnie założą rachunek inwestycyjny lub konto osobiste, opłaty za prowadzenie rachunków nie będą pobierane. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 PLN, a opłata przygotowawcza tylko 0,2%. Maksymalny okres kredytowania to 12 miesięcy.
 
Kredyt na zakup akcji PGNiG S.A. jest dostępny w oddziałach Millennium i Banku Millennium Prestige. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmowana jest podczas jednej wizyty Klienta w oddziale. Bank zapewnia również obsługę Klientów w zakresie składania zapisu na akcje PGNiG SA. 
 
Kredyt spłacany jest z wolnych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku inwestycyjnym Kredytobiorcy, najpóźniej na koniec okresu kredytowania. Odsetki od kredytu płatne są w okresach miesięcznych. Istnieje możliwość dokonania wcześniejszej spłaty kredytu - częściowej i całkowitej.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać za pośrednictwem TeleMillennium, pod numerem tel.  0 801 331 331. Aby załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu i dokonaniem zapisu na akcje, Klient powinien odwiedzić najbliższy oddział Millennium lub Banku Millennium Prestige.
 
 
MilleKredyt Akcje w Banku Millennium 
 
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupu papierów wartościowych za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A. Warunki kredytowania, m.in.: minimalna kwota kredytu, wysokość kredytu w stosunku do wkładu własnego (wskaźnik kredytowania) oraz okres kredytowania ustalane są indywidualnie dla poszczególnych ofert sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Kredyt jest uruchamiany w formie przelewu środków na rachunek inwestycyjny kredytobiorcy w Millennium Domu Maklerskim S.A.
Po dokonaniu przydziału papierów wartościowych środki pieniężne znajdujące się na rachunku inwestycyjnym kredytobiorcy przekazywane są automatycznie na poczet spłaty kredytu bez konieczności składania odrębnych dyspozycji przez Klienta.