Informacje prasowe


13.05.2005

Kredyt na zakup akcji Grupy Lotos S.A. - MilleKredyt Akcje w Banku Millennium

Bank Millennium oferuje kredyt na zakup papierów wartościowych, oferowanych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, od 16 maja br. również na zakup akcji Grupy Lotos S.A. O MilleKredyt Akcje mogą ubiegać się osoby fizyczne posiadające rachunek inwestycyjny w Millennium Domu Maklerskim S.A. oraz konto osobiste w Millennium. W ramach MilleKredytu Akcje, Bank Millennium kredytuje od 16 do 25 maja br. zakup do 15-krotności wartości wkładu własnego osoby planującej nabycie akcji Grupy Lotos S.A. w ofercie publicznej.

Oprocentowanie od dnia uruchomienia kredytu do dnia poprzedzającego przydział (czyli 3 czerwca br.) akcji wynosi 0%, a od dnia przydziału akcji oprocentowanie nominalne jest zmienne: WIBOR 1M plus 2 punkty proc. - stan na dzień 21.04 br.: WIBOR 1M - 5,85%, oprocentowanie – 7,75%.
 
Kredyt na zakup akcji Grupy Lotos jest dostępny w oddziałach Millennium i Banku Millennium Prestige. Maksymalny okres kredytowania wynosi 12 miesięcy. Jako wkład własny Bank Millennium traktuje środki zgromadzone na koncie osobistym klienta w banku lub na rachunku inwestycyjnym w Domu Maklerskim. Minimalna kwota kredytu wynosi 20.000 PLN, a prowizja przygotowawcza liczona od kwoty przyznanego kredytu to 0,25%. Odsetki są płatne miesięcznie, przy czym możliwa jest jednorazowa spłata z możliwością częściowej i całkowitej wcześniejszej spłaty.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem  tel. 0 801 331 331. Aby załatwić wszelkie formalności związane z uzyskaniem kredytu klient powinien odwiedzić najbliższy oddział Millennium lub Banku Millennium Prestige.
 
 
MilleKredyt Akcje w Banku Millennium 
 
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie zakupu papierów wartościowych za pośrednictwem Millennium Domu Maklerskiego S.A. Decyzja o udzieleniu kredytu podejmowana jest podczas jednej wizyty klienta w oddziale Millennium. Warunki kredytowania, m.in.: minimalna kwota kredytu, wysokość kredytu w stosunku do wpłaty własnej (wskaźnik kredytowania) oraz okres kredytowania ustalane są indywidualnie dla poszczególnych ofert sprzedaży papierów wartościowych na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej. Kredyt jest uruchamiany w formie przelewu środków na rachunek inwestycyjny kredytobiorcy w Millennium Domu Maklerskim S.A.
 
Po dokonaniu przydziału papierów wartościowych środki pieniężne znajdujące się na rachunku inwestycyjnym kredytobiorcy przekazywane są automatycznie na poczet spłaty kredytu bez konieczności składania odrębnych dyspozycji przez klienta. Naliczanie odsetek rozpoczyna się od dnia przydziału akcji. Oznacza to, że od dnia uruchomienia kredytu do dnia przydziału akcji, oprocentowanie kredytu wynosi 0%.
 
Zabezpieczeniem kredytu są aktywa kredytobiorcy zapisane na jego rachunku inwestycyjnym: akcje, środki pieniężne oraz należności z tytułu sprzedaży papierów wartościowych i innych aktywów z rachunku inwestycyjnego, wraz z pełnomocnictwem dla banku do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym w celu pokrycia wymagalnych zobowiązań klienta wynikających z umowy kredytu.