Informacje prasowe


14.09.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Konto 360° z dobrym klimatem dla pieniędzy – nowa reklama TV Banku Millennium

11 września rozpoczyna się emisja nowej reklamy telewizyjnej Konta 360°, oferowanego przez Bank Millennium. Tym razem wspólnie z Radkiem Kotarskim przeniesiemy się do pięknej, pełnej tropikalnych roślin palmiarni.

- W starożytności palma symbolizowała zwycięstwo, dlatego określenie palma pierwszeństwa oznacza przewagę – mówi Radek Kotarski w reklamie. Dzięki sprzyjającym warunkom, w palmiarniach możemy podziwiać palmy przez cały rok. Z kolei dobre warunki dla finansów panują przez cały rok na Koncie 360°. To nowoczesny rachunek, dzięki któremu można nie tylko wygodnie zarządzać pieniędzmi, ale np. korzystać z pomocy medycznej i technicznej w ramach atrakcyjnego pakietu assistance. Wystarczą łączne miesięczne wpływy w wysokości 1000 zł oraz jedna płatność kartą lub BLIKIEM w miesiącu, aby nie płacić za konto, kartę i wypłaty z bankomatów. Więcej informacji o Koncie 360° można znaleźć na stronie https://www.bankmillennium.pl/klienci-indywidualni/konta-osobiste

Reklamę będzie można zobaczyć w stacjach ogólnopolskich, wybranych kanałach tematycznych oraz w kanale Banku Millennium na YouTube. Spot będzie również promowany w internecie. Na potrzeby kampanii internetowej przygotowane zostały dodatkowe, skrócone wersje reklamy - dwa spoty 15-sekundowe oraz cztery 6-sekundowe. Kreację przygotowała agencja Change Serviceplan, produkcję zrealizował Film Reaktor, a media zakupił dom mediowy Starcom.

NOTA PRAWNA
Zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej oraz wypłaty gotówki z bankomatów w przypadku min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta lub BLIKIEM w miesiącu. Bezpłatne są przelewy krajowe w złotych (polecenie przelewu wewnętrznego i polecenie przelewu do innego banku krajowego) przez Millenet i aplikację mobilną. Wypłata gotówki z bankomatu w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w cenniku usług dot. kart debetowych. Za wypłaty gotówki z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku pod warunkiem poinformowania Posiadacza karty przed dokonaniem operacji. Opłata ta nie jest przychodem Banku Millennium S.A. Do konta oferowany jest opcjonalny „Pakiet Bardzo Pomocny”, zapewniający 7 interwencji w roku, bezpłatny przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia konta. Opłata za kolejne miesiące wynosi 4,98 zł. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w cennikach usług dot. prowizji i opłat, kart debetowych, stóp procentowych oraz Płatności Mobilnych BLIK, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium S.A., Regulaminie Oferty „Pakiet Bardzo Pomocny”, Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu „Pakiet Bardzo Pomocny” oraz Dokumencie zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, dostępnych w placówkach Banku oraz na www.bankmillennium.pl