Informacje prasowe


13.04.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Konta dla obywateli Ukrainy bez paszportu zagranicznego w Banku Millennium

Bank Millennium rozszerzył możliwość otwarcia konta dla uchodźców z Ukrainy, którzy nie posiadają paszportu zagranicznego. Konto pozwala na korzystanie z bankowości codziennej bez kosztów. Bank nie pobiera opłat m.in. za jego prowadzenie, za kartę do rachunku oraz za wypłaty ze wszystkich bankomatów.

- W ostatnich tygodniach z oferty rachunków Banku Millennium skorzystało bardzo wielu obywateli Ukrainy przyjeżdżających do Polski. Chcemy jednak w jeszcze większym stopniu pomóc osobom, które ze względu na toczące się działania wojenne musiały opuścić Ukrainę i nie posiadają standardowo honorowanych w Polsce dokumentów potwierdzających tożsamość. Nowe konto można teraz otworzyć na podstawie szeregu dokumentów, które wcześniej nie były akceptowane, takich jak np. ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia, prawo jazdy, dokument stwierdzający tożsamość wystawiony przez urzędy RP lub konsulaty ukraińskie. Akceptujemy dokumenty wystawione w jednym z czterech języków: polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim – powiedziała Magdalena Jaskóła, Kierująca Wydziałem Rachunków Bieżących w Banku Millennium.

Klient może korzystać z usług banku przez okres do 12 miesięcy, o ile w tym czasie nie przedstawi akceptowanych przez bank dokumentów tożsamości, decydując się jednocześnie na przekształcenie w standardowe Konto 360º . Nowe rozwiązanie zapewnia dostęp do bankowości elektronicznej, a po pobraniu aplikacji mobilnej od razu po otwarciu możliwe jest uruchomienie płatności zbliżeniowych telefonem. Rachunek do czasu przedstawienia akceptowanych przez bank dokumentów wiąże się z ograniczeniem wysokości miesięcznych wpływów oraz sumy środków klienta w banku do wysokości 10 tys. zł.

Konto można otworzyć w oddziałach własnych Banku Millennium w całej Polsce.

Wcześniej, od 27 lutego bank zwolnił klientów narodowości ukraińskiej z opłat za obsługę konta, za kartę płatniczą oraz za wszystkie wypłaty z bankomatów. Dodatkowo nie pobiera od tego dnia prowizji od wszystkich przelewów zagranicznych przekazywanych przez klientów indywidulanych do Ukrainy, niezależnie od narodowości nadawcy.

5 marca bank wprowadził pierwsze ułatwienia w otwieraniu kont. Obywatele Ukrainy, którzy przybywali do Polski w związku z trwającą wojną, do otwarcia konta w Banku Millennium potrzebowali jedynie paszportu zagranicznego. Udokumentowanie zamieszkania oraz zatrudnienia w Polsce nie było wymagane.

Od kwietnia bank we współpracy z goodie zaoferował elastyczne narzędzie wspierające dystrybucję środków do ukraińskich uchodźców z różnych programów organizacji pozarządowych, w oparciu o karty przedpłacone.

Bank przekazał też wsparcie w łącznej kwocie 400 tys. zł czterem organizacjom pozarządowym, które mają doświadczenie i zdolność do udzielania pomocy ludności w sytuacjach głębokiego kryzysu, na szeroką skalę – Polskiej Akcji Humanitarnej, Caritas Polska, Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi oraz Fundacji Ocalenie, przelewając każdej z nich kwotę 100 tys. zł. W ramach Fundacji Banku Millennium uruchomił też środki na grantowy program wolontariacki w ramach projektu #sluchaMYwspieraMY dla pracowników, którzy będą chcieli pomagać obywatelom Ukrainy indywidualnie, w swoich lokalnych społecznościach.

Klienci Banku Millennium mogą też liczyć na wsparcie konsultantów posługujących się językiem ukraińskim pod numerem tel. +48 22 598 40 45. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8-20.