Informacje prasowe


15.02.2006

Komunikat dotyczący zakupu akcji PZU

W związku z informacją we wczorajszym wydaniu „Wiadomości TVP" (14.02.2006 r.) oraz dzisiejszą informacją w dzienniku „Gazeta Wyborcza" („PZU uratowało BIG Bank przed plajtą?" autorstwa LEZ) Bank Millennium, jako następca prawny BIG Banku Gdańskiego S.A. informuje.

  1. W swojej 16- letniej historii Bank nigdy nie miał problemów z płynnością finansową i nigdy nie był zagrożony upadłością. W roku 1999, kiedy to Bank nabył 10% akcji PZU S.A. jego aktywa wynosiły 16,1 mld zł, skonsolidowany zysk netto za rok obrotowy 1999 wynosił 337,1 mln zł, a współczynnik wypłacalności 17,4% wobec wymaganego regulacjami NBP w wysokości 8%.
  2. Bank wielokrotnie informował,  iż źródłem finansowania nabycia 10% akcji PZU S.A. w roku 1999 były środki własne Banku.
  3. Relacje handlowe pomiędzy Funduszem Skarbiec-Kasa II a Bankiem dotyczą roku 2000, czyli miały miejsce w rok po nabyciu przez Bank 10% akcji PZU S.A. Nie mogły więc mieć one żadnego związku z udziałem Banku w procesie prywatyzacji PZU S.A. Tak więc teza, że Banku „kupił PZU za pieniądze PZU" jest absurdalna.
  4. Inwestycje PZU w jednostki Funduszu Skarbiec-Kasa II były przedmiotem szczegółowego badania prowadzonego przez biegłych audytorów na wniosek reprezentantów Skarbu Państwa w Radzie Nadzorczej PZU S.A. Raport z tego badania wykazał, iż teza o użyciu środków PZU za pośrednictwem Funduszu Skarbiec-Kasa II w celu „kupna PZU za pieniądze PZU" jest całkowicie nieprawdziwa. Raport wykazał też, iż inwestycje PZU w jednostki Funduszu przeprowadzone zostały z zachowaniem wszelkich wymogów formalnych i przyniosły PZU pozytywny efekt ekonomiczny.