Informacje prasowe


21.10.2014

Kolejny rekordowy kwartał Banku Millennium w faktoringu

W III kwartale br. Bank Millennium zrealizował rekordowy obrót faktoringowy na poziomie 3,1 mld zł. Wynik ten pozwolił bankowi utrzymać wysoką, piątą pozycję w rankingu największych faktorów w Polsce.

- W ciągu trzeciego kwartału br. wykupiliśmy należności o łącznej wartości ponad 3,1 mld zł, podczas gdy w poprzednim - dotychczas rekordowym kwartale – było to 2,9 mld zł. Przez pierwsze trzy kwartały 2014 roku wartość obrotu to łącznie 8,61 mld zł, co daje wzrost na poziomie 32% - mówi Jerzy Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Faktoringu i Finansowania Handlu w Banku Millennium.

W III kwartale 2014 roku krajowa branża faktoringowa odnotowała kolejny, znaczący wzrost obrotów. Jak informuje Polski Związek Faktorów, polski rynek faktoringowy jest wciąż jednym z najszybciej rosnących w skali globalnej. W ciągu trzech kwartałów 2014 roku, faktorzy należący do Polskiego Związku Faktorów sfinansowali wierzytelności o wartości ponad 81,5 mld złotych. Jest to o ponad 16% więcej niż po trzecim kwartale 2013 roku.*

Bank Millennium nieustannie wzmacnia swoją pozycję w tym segmencie finansowania – dynamika wzrostu obrotów faktoringowych po trzech kwartałach 2014 r. wynosi blisko 32% i jest niemal dwukrotnie wyższa niż średnia rynkowa (wśród firm zrzeszonych w PZF).

- Wysoka dynamika wzrostu obrotu faktoringowego w Banku Millennium, jak również całego rynku faktoringowego w Polsce, to dowód na to, że faktoring jest świetnym rozwiązaniem w każdym czasie, a nie – jak mówią niektórzy – jedynie w okresach spowolnienia gospodarczego i kryzysu. Faktoring może być efektywnym wsparciem każdej firmy bez względu na to, w jakim tempie rozwija się cała gospodarka – podsumowuje Jerzy Dąbrowski.


* Komentarz PZF do wyników za III kwartał 2014 r. - http://www.faktoring.pl/index.php?page=1