Informacje prasowe


14.05.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Klienci coraz chętniej dokonują częściowych wcześniejszych spłat kredytów hipotecznych

Z danych Banku Millennium wynika, że liczba kredytów hipotecznych, które zostały nadpłacone w 2017 roku wzrosła o blisko 20% r/r. Bank Millennium jest jednym z niewielu banków umożliwiających wcześniejszą częściową spłatę kredytu hipotecznego całkowicie online i w dowolnej kwocie.

Klienci Banku Millennium mogą dokonać wcześniejszej częściowej spłaty kredytu hipotecznego między innymi za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej Millenet, bez konieczności wizyty w oddziale. Wystarczy, że wybiorą opcję „Wcześniejsza spłata” po wyświetleniu szczegółów kredytu. Kredyt mogą nadpłacać w dowolnej, nawet najmniejszej kwocie, bank nie ogranicza też liczby dokonywanych spłat. Wcześniejsza częściowa spłata kredytu hipotecznego nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

- Klienci cenią sobie możliwość nadpłaty kredytu za pośrednictwem Millenetu, ponieważ mogą jej dokonać w łatwy i wygodny sposób oraz w dowolnym momencie, co daje im możliwość elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na rynku, np. na spadający kurs franka szwajcarskiego. Nie ograniczamy liczby spłat, więc to klienci decydują, jak często chcą nadpłacać kredyt. Dzięki temu mają pełną swobodę w dokonywaniu wcześniejszych spłat. Mamy wielu klientów, którzy regularnie nadpłacają kredyt, czasem kilka razy w miesiącu – mówi Agata Chrzanowska, Dyrektor Wydziału Kredytów Hipotecznych w Banku Millennium

Bank Millennium umożliwia klientom elastyczny wybór opcji wcześniejszej częściowej spłaty:
- z zachowaniem okresu kredytowania – okres kredytowania nie ulega zmianie, zmienia się wysokość raty kredytu/pożyczki lub
- ze skróceniem okresu kredytowania - okres kredytowania ulega zmianie, natomiast wysokość raty utrzymywana jest na poziomie sprzed spłaty.
Żadna z tych opcji nie wymaga podpisania aneksu do umowy.

Ponadto w Millenecie klient może samodzielnie:
- skrócić okres karencji (uruchomienia spłaty kapitału) i tym samym dostosować go do indywidualnych potrzeb;
- uruchomić wakacje kredytowe czyli odroczyć płatność jednej raty kredytu (wakacje kredytowe są dostępne raz w każdym roku kalendarzowym);
- zmienić dzień płatności raty kredytu/pożyczki hipotecznej i dostosować go do swoich potrzeb. Z tej opcji klient może skorzystać raz na 60 dni;
- wygenerować zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek.

RRSO dla nowo udzielanych kredytów w PLN, wyliczone na podstawie przykładu reprezentatywnego, wynosi 4,59%.

Wszelkie informacje dotyczące kredytu hipotecznego klienci mogą uzyskać telefonicznie pod numerem +48 22 598 40 60. Zespół obsługi produktów hipotecznych dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.