Informacje prasowe


16.03.2017

Klienci Banku Millennium potwierdzą PIT-WZ Profilem Zaufanym

Od 15 marca roczny PIT wypełni za podatnika urząd skarbowy. Wystarczy złożyć elektronicznie wniosek PIT-WZ, który można potwierdzić m.in. Profilem Zaufanym. Bank Millennium umożliwia łatwe utworzenie Profilu Zaufanego w serwisie bankowości internetowej Millenet, bez konieczności wizyty w urzędzie. Klienci logują się do Profilu Zaufanego za pomocą tych samych danych co do Millenetu, a dyspozycje na stronach e-urzędów autoryzują poprzez zalogowanie do banku oraz wpisanie H@sła SMS.

Na podstawie wniosku PIT-WZ urząd skarbowy samodzielnie przygotuje zeznanie podatkowe. Złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Portalu Podatkowego lub systemu 
e-deklaracje. Wniosek PIT-WZ złożony w Portalu Podatkowym może być potwierdzony Profilem Zaufanym, który w prosty sposób można założyć w serwisie bankowości internetowej Banku Millennium. 

- Bank Millennium od początku wspiera budowę cyfrowej administracji publicznej. Pierwszym krokiem był udział w rządowym Programie Rodzina 500+ i umożliwienie klientom złożenia wniosku o świadczenie za pośrednictwem Millenet. Klienci bardzo chętnie z tego udogodnienia korzystali – złożono około 50 tys. wniosków. Później udostępniliśmy w Millenet Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz możliwość utworzenia Profilu Zaufanego. Dzięki temu klienci mają wygodny dostęp do e-urzędów z poziomu systemu bankowego, a serwis bankowości internetowej staje się oknem na cyfrowy świat polskiej administracji - mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Profil Zaufany jest darmowym podpisem elektronicznym, który pozwala na załatwianie spraw urzędowych w elektronicznych serwisach urzędów, m.in. ePUAP-ie, PUE ZUS, CEIDG itd. Za pomocą Profilu Zaufanego klient może m.in.:

- zarejestrować działalność gospodarczą,
- składać w urzędach deklaracje, wnioski i podpisywać dokumenty online,
- zgłosić utratę lub zniszczenie dowodu osobistego,
- uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgonu),
- wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
- wnioskować o wydanie nowego prawa jazdy,
oraz skorzystać z wielu innych usług udostępnianych przez e-urzędy.

Proces zakładania profilu jest bardzo prosty. Klient loguje się do serwisu bankowości internetowej Millenet i z menu Moje Finanse - MilleUrząd wybiera Profil Zaufany. Następnie wyraża stosowne zgody i sprawdza poprawność zawartych w formularzu danych (imię, nazwisko, PESEL). Jedyne informacje, jakie musi sam wprowadzić do systemu, to numer telefonu i adres e-mail. Na koniec zatwierdza założenie profilu H@słem SMS. Po zatwierdzeniu Profil Zaufany jest aktywny i klient może korzystać z e-urzędów. 

Profil Zaufany jest ważny 3 lata. Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden aktywny Profil Zaufany, co w praktyce oznacza, że można go powiązać z serwisem bankowości internetowej tylko jednego banku.