Informacje prasowe


11.09.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Joao Bras Jorge po raz kolejny prezesem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

10 września odbyło się w Warszawie Walne Zgromadzenie Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC). Prezesem Izby na kolejną kadencję został Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Joao Bras Jorge od trzydziestu lat jest związany z sektorem finansowym w Portugalii i w Polsce. Przed przyjazdem do Polski przez pięć lat kierował Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz koordynował aktywność Sieci Detalicznej Millennium bcp w Portugalii. Od 2006 r. jest członkiem Zarządu Banku Millennium w Polsce, a od 2013 jego Prezesem.

- W czasach pandemii rola organizacji, takich jak Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza, wspierających relacje ekonomiczne jest szczególnie ważna dla obu państw. Gospodarka Polski odczuła negatywne skutki pandemii, jednakże w mniejszym stopniu niż większość krajów UE. Jest to wynikiem struktury gospodarki charakteryzującej się mniejszym udziałem najbardziej narażonych sektorów, takich jak turystyka czy hotelarstwo, lecz również masywnej polityki fiskalnej i stymulacji monetarnej. Również eksport odbudowuje się szybko, notując pozytywny wzrost w czerwcu, w układzie rok do roku, a poziom bezrobocia pozostaje jednym z najniższych w UE. Pozytywnie przedstawia się również sytuacja w handlu zagranicznym między Polską a Portugalią, według danych GUS za okres od stycznia do czerwca 2020 r., a więc w bardzo trudnym okresie, polski eksport do Portugalii wyniósł 548 mln euro i wzrósł o 0,6% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej i Prezes Zarządu Banku Millennium.

Powołany został również nowy zarząd PPCC, składający się z przedstawicieli 11 wybranych firm członkowskich Izby, takich jak Jeronimo Martins Polska, Eurocash, Mota-Engil Central Europe, EDP-R, LPR, Parfois, Colep Polska, Bakoma, Domański Zakrzewski Palinka i Browary Łódzkie. Szczegółowy skład nowego zarządu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej dostępny jest na stronie www.ppcc.pl. Od marca br. PPCC realizuje głównie działania wirtualne, ale w drugiej połowie roku zamierza organizować spotkania również w lokalizacjach fizycznych, które w pełnym wymiarze powrócą w 2021 r. Będą to tradycyjne spotkania członkowskie, wydarzenia sektorowe promujące kulturę portugalską („Tydzień Portugalski”, warsztaty turystyczne, degustacje winiarskie) oraz misje biznesowe Polska-Brazylia.

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) została utworzona w 2008 r. w Warszawie z inicjatywy prywatnej. PPCC ma na celu promocję dwustronnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską, Portugalią i krajami portugalskojęzycznymi oraz zachęcanie portugalskich inwestorów do inwestycji w Polsce i vice versa. Izba Gospodarcza oferuje pomoc dla przedsiębiorców w zakresie nawiązania kontaktów handlowych, wsparcie prawne, szukanie partnerów biznesowych, organizację misji handlowych, seminariów oraz konferencji. PPCC jest złożona z polskich firm z kapitałem portugalskim oraz innych polskich i międzynarodowych firm, utrzymujących relacje gospodarcze na rynku portugalskim.